Dagboksanteckningar lämnas ut

En man från Jönköpingstrakten som tidigare nekats ta del av dagboksanteckningar i sin sons akt hos överförmyndaren i Mullsjö kommun får nu rätt i kammarrätten.

En man från Jönköpingstrakten begärde att få ut dagboksanteckningar från en enskilds akt och uppgav att han företrädde den enskilde genom fullmakt.

Överförmyndaren i Mullsjö kommun konstaterade att tingsrätten hade förordnat förvaltare för den enskilde och att det därmed inte föreligger möjlighet för denne att genom fullmakt lämna uppdrag om begäran om utdrag ur akten. Begäran avslogs därför.

Mannen överklagade till kammarrätten och anförde där bland annat att akten gäller hans son, som han är ombud för.

Kammarrätten konstaterar nu att mannen ingår i den krets som har rätt till insyn i de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Eftersom mannen därmed har rätt att ta del av handlingarna bifalls hans överklagande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Offentlighetsprincipen är en grundbult inom svensk rätt. Principen innebär att det i regel går att ta del av samtliga allmänna handlingar om de inte av någon särskild anledning är sekretessbelagda. Då krävs någon anledning som bryter sekretessen – såsom i fallet. Vill du ta del av en handling vänder du dig till den myndighet där handlingen finns, du behöver inte uppge namn eller anledning.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*