Cyklar 4,5 mil för att slippa åka kollektivt – social fobiker beviljas färdtjänst

Bakgrund                                                                                                                                                                En man vände sig till socialnämnden i Kävlinge kommun för att ansöka om färdtjänst. Anledningen var att han, på grund av sina psykiska besvär i form av bland annat social fobi, inte klarade av att åka med kollektivtrafiken.

Socialnämnden i kommunen avslog mannens ansökan eftersom kraven för att få färdtjänst är höga. Enligt nämnden kunde mannen förflytta sig på egen hand genom att cykla eller promenera, och nämnden framhöll att han redan klarade av att delta i andra sociala sammanhang såsom gudstjänster och släktträffar.

Mannen överklagade beslutet                                                                                                                        Mannen överklagade beslutet och argumenterade att han har svårt att förflytta sig självständigt och leva ett självständigt liv eftersom det är obehagligt för honom att vistas med många okända människor omkring sig. Han ville ha färdtjänst för att kunna åka till en kyrka i Malmö, gå på läkarbesök och åka till sin mamma.

Förvaltningsrätten i Malmö konstaterade att det är ”den enskildes funktionshinder och de svårigheter som funktionshindret orsakar som är avgörande för rätten till färdtjänst”.

Mannen hade ett läkarintyg som intygade att han lider av social fobi och inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Förvaltningsrätten konstaterade att mannen flera gånger hade cyklat så långt som 4,5 mil för att undvika de obehagskänslor som kommer när han åker buss och tåg. Rätten bedömde därför att han hade ”väsentliga svårigheter” att åka kollektivt, och därför skulle ha rätt till färdtjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd                                                  Socialnämnden överklagade beslutet, men Kammarrätten i Göteborg avslog överklagandet. Nämnden överklagade även detta beslut – men eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd i målet står Kammarrättens dom fast. Mannen får därmed rätt till färdtjänst.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Högsta förvaltningsdomstolens beslut nr: 4966-18

Foto: TT

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*