24 november, 2015

CSN gick till domstol – för skuld på 2 kronor

Östersunds tingsrätt har dömt en man att betala en studieskuld till CSN – på två kronor. Mannen ska dessutom betala ränta på beloppet och stå för CSN:s rättegångskostnader.

En man i 50-årsåldern har dömts att betala en skuld på två kronor till Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.

Skulden tillhör egentligen mannens minderåriga son som blivit av med studiebidraget på grund av för hög frånvaro.

CSN beslutade att kräva tillbaka sammanlagt 1 050 kronor av studiemedel som redan betalats ut till sonen. Pappan har betalat tillbaka majoriteten av denna skuld – förutom de två kronorna som av någon anledning inte har blivit betalda.

Eftersom dessa två kronor saknades beslutade CSN att ta ärendet till domstol.

Östersunds tingsrätt går nu på CSN:s linje och pappan döms att betala inte bara de två kronorna utan även ränta på beloppet samt CSN:s rättegångskostnader på 680 kronor, rapporterar SR P4.

Vad kostade processen samhället?

Det är svårt att exakt fastställa vad processen kostat samhället. Eventuella kostnader för parternas ombud eller andra rättegångskostnader får förlorande part, det vill säga mannen, betala.

Domstolen arbetar däremot ”gratis”, såtillvida att parterna inte behöver betala, utan det betalas av skattebetalarna. Det är det som skiljer en vanlig allmän domstolsprocess från ett skiljeförfarande, där parterna inte bara får betala för sina egna ombud, utan också för de jurister som ska avgöra tvisten.

I det aktuella målet har inte processen varit särskilt komplicerad, men ett antal sammanlagda timmars arbete från jurister, registratorer, beredningspersonal och expedition har säkerligen lagts ner på att lösa en tvist – om två kronor.

Dessutom är CSN en statlig institution. Därmed är CSN:s interna arbete kring processen också något som i slutändan skattebetalarna får betala notan för.

Processen lär alltså ha kostat betydligt mer än två kronor. Rätt eller fel.

 

Foto: Jack Mikrut/TT

nils webb

Nils Ivars/Dagens Juridik

nils.ivars@alltomjuridik.se