Chefen lurade till sig miljonbelopp

I tingsrätten fälldes den 49-åriga chefen för grov trolöshet mot huvudman och dömdes till skyddstillsyn. Nu skärper hovrätten straffet och kvinnan döms till fängelse.

Hovrätten för Västra Sverige skärper nu domen mot en den före detta förvaltningschefen i en kommun i Västra Götaland.

Kvinnan hade inom ramen för sin anställning under nästan tio års tid beslutat om utbetalningar till människor som inte var berättigade till ersättning. Merparten av pengarna har hon dock behållit själv. Enligt kvinnan själv hade detta finansierat hennes alkohol- och spelmissbruk.

När affären uppdagades förlorade kvinnan sin tjänst. Detta beaktade domstolarna vid bedömningen av straffet, eftersom kvinnan så att säga redan blivit straffad. I tingsrätten konstaterades dessutom att kvinnan lidit av missbruk och att hennes brott därför haft samband med missbruket.

Hovrätten bedömde gärningen hårdare än tingsrätten eftersom åklagaren i hovrätten justerat åtalet något. Åklagaren gjorde i hovrätten gällande att 49-åringens brottslighet har omfattat ett betydligt större belopp än de cirka 650 000 kronor som tingsrätten dömt henne för. Hovrätten går också på åklagarens linje och finner det, bland annat från vittnesmål och utdrag från kommunens datasystem, styrkt att 49-åringen har utnyttjat sin förtroendeställning för utbetalningar på drygt 5,4 miljoner kronor.

Kvinnan har idag genomgått behandling för sina missbruk och har visat prover som tyder på förbättring. Bland annat har hon lämnat prover som indikerar en längre tids nykterhet.

Kriminalvården rekommenderade skyddstillsyn som påföljd, men hovrätten anser nu att brottets straffvärde är så pass högt att domstolen måste utdöma fängelse.

Om straffvärdet landar på under 12 månaders fängelse brukar domstolarna i regel döma ut annan påföljd – såsom villkorlig dom, böter eller skyddstillsyn.

I detta fall valde hovrätten att utdöma två och ett halvt års fängelse. Kvinnan ska dessutom betala skadestånd motsvarande 5,2 miljoner till kommunen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När påföljden bestäms görs en individuell bedömning som grundar sig både på brottets art och karaktär, omständigheterna runt hur brottet begicks, gärningsmannens ålder, person och sinnestillstånd, samt beaktande av en rad andra omständigheter. Detta gör att exakt samma gärning kan leda till olika påföljder beroende på vem som begår gärningen.

 

Foto: Thomas Oneborg/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*