Cancersjuk nekas sjukersättning

Kammarrätten river upp förvaltningsrättens dom vilket innebär att en cancersjuk 64-årig man som tidigare beviljats sjukersättning nu nekas detta. 

Försäkringskassan beslutade att inte bevilja sjukersättning åt en 64-årig man och konstaterade att mannen, som bland annat diagnostiserats med kärlkramp och stämbandscancer, hade en komplex besvärsbild som medförde aktivitetsbegränsningar i många arbeten. Försäkringskassan ansåg emellertid inte att det fanns tillräckligt stöd i det medicinska underlaget för att han skulle anses ha nedsatt arbetsförmåga i alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och anförde bland annat att hans grava dyslexi – som närmare innebar att han varken kunde läsa, skriva eller använda dator – borde beaktas vid bedömningen.

Förvaltningsrätten ansåg, med hänsyn till 64-åringens samlade sjukdomsbild och övriga funktionshinder, att mannen var oförmögen att klara något arbete av den art som skulle beaktas och beviljade honom sjukersättning enligt ansökan.

Efter att domen överklagats ytterligare gör nu kammarrätten en annan bedömning.

Domstolen instämmer i Försäkringskassans bedömning att den medicinska utredningen inte ger tillräckligt stöd för att mannens arbetsförmåga varit nedsatt i alla normalt förekommande arbeten eller i alla förvärvsarbeten på arbetsmarknaden.

Det saknas således förutsättningar för att bevilja sjukersättning för nu aktuell period, bedömer kammarrätten som upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Försäkringskassans beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du är missnöjd med en myndighets agerande går det att överklaga i förvaltningsrätten. Det är inte lika ekonomiskt riskabelt som att väcka talan mot en annan person eller ett företag i tingsrätten, eftersom du inte riskerar att bli fast med motpartens rättegångskostnader.

 

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Christine Olsson/TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*