Byggvaruhus förlorar entreprenadtvist – ska betala 2,6 miljoner i ÄTA-ersättning

Vid byggandet av ett byggvaruhus blev beställaren av arbetet och entreprenören oense om vilket material golvet skulle bestå av. Efter påtryckningar av beställaren bytte entreprenören ut det redan lagda golvet. Entreprenören krävde senare ersättning för de extra kostnader som uppkommit – något beställaren inte ville gå med på. Hovrätten ger nu entreprenören rätt.

Ett byggvaruföretag anlitade en entreprenör för att bygga ett nytt byggvaruhus. Beställaren av arbetet och entreprenören insåg snart att de var oense om vilket material som skulle användas till golvet i byggvaruhusets drive-in. Entreprenören hade lagt in marksten – men beställaren av arbetet hävdade att de hade avtalat att drive-in-golvet skulle bestå av fiberbetong.

Efter en del påtryckningar från beställaren ersatte entreprenören markstenen med fiberbetong. Entreprenören stämde sedan beställaren i Malmö tingsrätt och krävde ersättning för de ytterligare kostnader som uppkommit till följd av golvbytet, så kallad ÄTA-ersättning. Beställaren motsatte sig kravet och hävdade att entreprenören bara ändrat felaktigt utfört arbete.

Entreprenören får rätt i både tingsrätt och hovrätt

Tingsrätten konstaterade att parternas avtal inte ger mer stöd åt någon av uppfattningarna om vilket material golvet skulle bestå av. Eftersom det var beställaren som huvudsakligen hade utformat avtalet ansåg tingsrätten att det var rimligt att beställaren fick bära ansvaret för att detta varit oklart, och dömde därför till fördel för entreprenören.

Beställaren överklagade tingsrättens dom till Hovrätten över Skåne och Blekinge, men hovrätten gör i huvudsak samma bedömning som tingsrätten. I entreprenörens första anbud hade marksten angetts som en prisförutsättning och senare ändringar i anbudet hade inte ändrat priset. Beställaren hade inte heller invänt mot att marksten angetts som materialval. Därför beslutar hovrätten att beställaren ska bära ansvaret. Beställaren måste därmed betala entreprenören drygt 2,6 miljoner kronor i ÄTA-ersättning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • ÄTA-arbeten är en term som används i entreprenadarbeten och handlar om ändringar och tillägg som sker under arbetets gång.
  • När ordalydelsen i ett avtal inte ger ett tydligt svar måste andra omständigheter beaktas vid en tvist. En avtalsrättslig princip är att den som utformat avtalet har ansvar att det är korrekt.

 

Foto: Leif R Jansson / SCANPIX

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Fanny Karlsson

Fanny.Karlsson@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*