17 februari, 2023

Byggfirma tvingas betala över 4.5 miljoner i skadestånd

En byggfirma ska betala över 4.5 miljoner kronor i skadestånd efter förseningar och brister i byggprocessen.

Ett par hade i maj 2018 avtalat med en byggfirma om ett bygga av en villa och ett Attefallshus. Bygget reglerades via ABS 09 och konsumenttjänstlagen. I februari avtalades via ett tilläggsavtal om att arbetet skulle vara färdigställt senast den 31 maj 2020. Paret hävde avtalet i september 2020 och då var fortfarande arbetet inte slutfört. Paret yrkade på ersättning för förseningar och brister i utförandet.

Byggfirman hävdade att förseningen berodde på parets bygglovsansökan, förseningar av bottenplatta, förseningar av arbetsmaterial samt att byggfirman hade haft rätt till tidsförlängning på grund av force majeure.

Tingsrätten fann emellertid att förseningen inte berodde på någon brist från parets sida och att det var entreprenören som orsakat förseningarna. Force majeure var inte heller aktuellt här.

Tingsrätten bedömde att makarna till följd av förseningen haft rätt att häva avtalet och därmed även haft rätt till ersättning för kostnader för att få husen färdigställda i avtalsenligt skick. Byggfirman ska betala över 4.5 miljoner kronor i skadestånd

Det är viktigt att avtal, t.ex. entreprenadavtal som i detta fall, noggrant specificerar datum för färdigställande av projekt och detaljer om vilka arbeten som ska utföras och av vilken part. Om det uppstår förseningar eller brister i byggprocessen, är det viktigt att identifiera orsakerna och följa regleringen för detta i lag och avtal.

Behöver ni hjälp med era avtal?
Behöver ni hjälp med att få korrekta avtal på plats? Kontakta oss så hittar vi en lösning för er.

___________________________________

Författare: Maria Bengtson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova