Bundenhet trots att obehörig tecknade avtal

En kund beställde byggnadsmaterial på kredit, mottog leveranser och gjorde en första betalning enligt en avbetalningsplan. Enligt den beställande företagskunden var dock personen som gjorde beställningarna obehörig att ingå avtal för företagets räkning. Byggvaruhuset ansåg att företaget genom sitt agerande ändå hade ingått avtal, en linje som tingsrätten följde.

En företagskund beställde varor för en halv miljon kronor från ett byggvaruhus på kredit som företaget senare mottog leveranser från. En avbetalningsplan upprättades och företaget gjorde en första betalning. Företaget motsatte sig betalningsskyldighet för resterande belopp, eftersom personen som gjorde beställningarna var obehörig att ingå avtal för företagets räkning.

Enligt byggvaruhuset blev företaget bunden av avtalet när det accepterade avbetalningsplanen. Företaget menade däremot att avbetalningsplanen bara avsåg betalning för varor som företaget faktiskt hade beställt. På grund av att en obehörig person hade gjort beställningarna ansåg företaget att det inte hade gjort några faktiska beställningar.

Den första frågan som tingsrätten tog ställning till var om personen var behörig att beställa varor för företagets räkning. Tingsrätten bedömde att byggvaruhuset inte tillräckligt hade bevisat att personen var behörig. Av den anledningen var ingen part bunden av avtalet. Nästa fråga för tingsrätten var då om företaget, genom sitt agerande, ändå kunde anses vara bunden av avtalet.

Tingsrätten anser att som kommersiell aktör måste företag kontrollera vad en faktura på ett betydligt belopp avser, i vart fall innan man accepterar en avbetalningsplan. Med bakgrund av att företaget ingått en avbetalningsplan, gjort en betalning och mottagit leveranser bedömde tingsrätten att företaget genom sitt agerande gav byggvaruhuset en befogad uppfattning att avtal slutits i efterhand. Företaget hade därmed godtagit att vara avtalspart. Enligt tingsrätten ska företaget betala den resterande fakturaskulden på närmare 400 000 kr.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*