Kvinna vinner mot högskola – får ersättning för undermålig utbildning

En amerikansk kvinna stämde Mälardalens högskola efter att kvaliteten på hennes utbildning varit undermålig. Nu får hon rätt av Svea hovrätt.

En amerikansk kvinna påbörjade hösten 2011 ett kandidatprogram i ekonomi vid Mälardalens högskola. Eftersom kvinnan inte omfattades av reglerna om gratis utbildning var hon tvungen att betala drygt 170 000 kronor för programmet. Så småningom visade det sig att utbildningen drogs med stora problem när dåvarande Högskoleverket ansåg att utbildningen inte nådde de lagstadgade kvalitetsmålen. Kvinnan stämde då högskolan på hela utbildningsavgiften. Efter att tingsrättens dom överklagats har målet nu avgjorts av Svea hovrätt.

Civilrätt eller offentlig rätt?

Själva knäckfrågan och den mest kontroversiella delen av målet är om förhållandet mellan kvinnan och högskolan ska ses som ett civilrättsligt avtal med ömsesidiga förpliktelser eller som ren myndighetsutövning. Om det rör sig om det första alternativet är det möjligt att hävda fel i utbildningen och kräva pengarna tillbaka. Om situationen däremot betraktas som myndighetsutövning är läget ett annat: även om utbildningen varit felaktig skulle kvinnan inte ha rätt till ersättning.

Med hänsyn till omständigheterna drar hovrätten slutsatsen att det rör sig om ett civilrättsligt avtal mellan kvinnan och högskolan. Även om utbildningen innehåller inslag av myndighetsutövning såsom antagning och betygsättning, är parternas ömsesidiga förpliktelser tongivande för relationen. Enligt hovrätten är det alltså möjligt att hävda avtalsbrott och kräva pengarna tillbaka.

Kvinnan får tillbaka hälften

Att Högskoleverket funnit att utbildningen varit av bristande kvalitet betyder enligt hovrätten att det har varit formellt fel på utbildningen. Genom att inte ha erbjudit en utbildning med avtalad kvalitet har högskolan inte presterat enligt avtalet. Kvinnan har därför rätt till ersättning.

Kvinnan har dock inte rätt till hela det yrkade beloppet. Hovrätten menar att kvinnan trots allt haft viss nytta av utbildningen, och konstaterar därför att en ”skälig” ersättningsnivå är halva studieavgiften. Än är dock inte frågan slutligt avgjord – möjligheten att överklaga till Högsta domstolen kvarstår.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Även om det rör sig om ett förhållande mellan en privatperson och det offentliga kan det vara en situation som juridiskt ska betraktas som helt civilrättslig. Det innebär att sedvanliga regler om avtalsbrott och liknande gäller. Avgörande för frågan är om det föreligger ömsesidiga förpliktelser för parterna.

Foto: Anders Wiklund/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Linus Ekström

linus.ekstrom@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*