BRF slipper betala för felaktigt utförd entreprenad

En bostadsrättsförening hamnade i tvist med ett VVS-bolag som utfört en entreprenad i föreningens fastighet. Tingsrätten och hovrätten gjorde helt olika bedömningar.

Bostadsrättsföreningen skulle införa ett nytt tvårörsvärmesystem. Därför anlitade man ett VVS-bolag och skrev ett entreprenadkontrakt. Kontraktet omfattade också utbyte av element i fastigheten.

Parterna kom överens om att standardavtalet ABT 94 skulle tillämpas. För totalentreprenaden bestämdes ett fast pris om cirka 13,4 miljoner kronor.

Arbetet utfördes.

När entreprenaden slutbesiktades godkändes inte arbetet på grund av fel i omfattande delar av anläggningen.

Bland annat hade fogning av rörledningar inte blivit kontraktsenligt utförd.

Ytterligare två slutbesiktningar gjordes, men inte vid någon av dem fick entreprenaden godkänt.

Då hamnade parterna i tvist gällande betalningen. Föreningen hade betalat 9,3 miljoner dittills och ville inte betala mer. Föreningen menade att VVS-bolaget saknade rätt att slutfakturera eftersom slutbesiktningen inte blivit godkänd. Arbetet var därmed inte korrekt utfört.

Bolaget menade å sin sida att entreprenaden borde ha godkänts och yrkade därför i Södertörns tingsrätt att bostadsrättsföreningen skulle betala det återstående arvodet.

Detta bestred föreningen, men tingsrätten godtog inte något av föreningens argument och gav därför VVS-bolaget rätt.

Föreningen överklagade domen och i hovrätten gör nu en annan bedömning. Hovrätten menar att entreprenaden mycket riktigt varit behäftad med fel. Avtalet hade inte uppfyllts, helt enkelt.

Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom så att VVS-bolagets talan ogillas. Istället måste nu VVS-föreningen ersätta bostadsrättsföreningen för deras kostnader för fortsatt slutbesiktning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Entreprenader styrs i regel av de standardavtal som finns i branschen. Även om inget standardavtal tillämpas får standardavtalen betydelse, eftersom de anses utgöra branschpraxis. I entreprenadtvister är det mycket vanligt att man använder sig av alternativ tvistelösning, det vill säga skiljeförfarande, medling eller andra tvistelösningsmetoder utanför allmän domstol.

 

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Pontus Lundahl/TT

nils webb

Nils Ivars/Isak Bellman

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*