BRF får inte glasa in balkonger

En bostadsrättsförening fattar sina viktiga beslut på en stämma, där majoritetens åsikt vinner. Inget konstigare än så? – Jo, faktiskt. Majoriteten kan nämligen inte göra vad den vill. I ett nyligen avgjort rättsfall belyses detta då hovrätten inte ger en bostadsräförening tillstånd att genomföra vissa byggnationer – trots att det fanns stämmobeslut om att byggnationen skulle genomföras.

En bostadsrättsförening i Uppsala ville bygga ut och glasa in balkongerna på två fastigheter som ingick i föreningen. Under en extrastämma fattades ett beslut om att genomföra byggnationen.

När väl tillstånd skulle sökas för åtgärderna anförde föreningen som skäl för åtgärderna bland annat att balkongerna var tvungna att renoveras.

Det fanns dock ett problem. Hela 34 bostadsrättsinnehavare motsatte sig föreningens yrkade tillstånd, bland annat eftersom de ansåg att de planerade byggnationerna inte var skäliga, angelägna och att de skulle leda höjda kostnader.

Hyresnämnden säger nej

Frågan fick redas ut i Hyresnämnden, som har till uppgift att se till att bostadsrättsföreningarna efterlever reglerna i bostadsrättslagen. Nämnden kunde dock endast ge tillstånd till själva byggnationen men kunde inte lägga sig i finansiering, föreningens interna andelstal eller liknande.

Det gäller här att komma ihåg att bygglovsfrågor, miljötillstånd och andra tillstånd ofta söks separat. Hyresnämnden prövar byggnationen utifrån bostadsrättsinnehavarnas intressen – och då i synnerhet de som är i minoritet. Andra tänkbara tillstånd prövas av andra myndigheter.

Hyresnämnden i Västerås konstaterade slutligen att det inte hade framkommit något som visade att det skulle finnas något angeläget behov av underhållsåtgärder avseende balkongerna.

Istället framstod de tilltänkta åtgärderna ha varit mer av förbättrande karaktär, snarare än underhåll.

Hyresnämnden betonar att om man skulle godkänna föreningens stämmobeslut så skulle det innebära att man öppnade upp en möjlighet för bostadsrättsföreningar att förändra enskilda bostadsrättsinnehavares lägenheter, mot deras vilja, utan att förändringen hade något samband med behövliga och nödvändiga underhållsåtgärder.

Därför sade hyresnämnden nej och gav inte tillstånd. Kort och gott var skälet att bostadsrättsföreningen inte kunnat visa att åtgärderna var nödvändiga underhållsåtgärder.

Överklagat till hovrätten

Föreningen överklagade beslutet och i sådana här juridiska frågor gällande bostadsrättsföreningar och andra hyresfrågor är nästa instans Svea hovrätt.

Hovrätten konstaterar nu att det av utredningen står klart att balkongerna inte varit i behov av något akut underhåll. Eftersom föreningen inte kunnat visa att den tilltänkta renoveringen och utbyggnaden varit en nödvändig åtgärd fastställer hovrätten nu hyresnämndens nekande beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I bostadsrättsföreningar gäller – precis som i alla föreningar – en demokratisk princip som i grund och botten går ut på att majoriteten bestämmer. Samtidigt finns ett antal säkerhetsventiler som ska skydda minoriteten. En bostadsrättsförening kan på så vis inte ta vilka beslut som helst som ålägger medlemmarna skyldigheter. Det gäller därför att följa bostadsrättslagen och ha en dialog med hyresnämnden innan man agerar.

 

Foto: Anders Wiklund/TT

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*