Par överklagade beslut om brandskyddsåtgärder – tre gånger

Räddningstjänsten utfärdade ett föreläggande om att vissa brandskyddsåtgärder behövde genomföras. Den till synes lilla frågan gick hela vägen upp till Kammarrätten i Stockholm.

Räddningstjänsten i Uppsala kommun förelade ett par, som ägde ett radhus, att bland annat säkerställa att den vertikala avskiljningen på vinden mellan fastigheterna hade minst 30 minuters avskiljandeförmåga och slöt tätt mot yttertaket.

Paret ansåg att det inte kunde krävas några brandskyddsåtgärder. De anförde att När fastigheten byggdes för drygt 20 år sedan uppfördes den enligt då gällande byggnormer, med giltigt bygglov och utan anmärkningar i brandskyddshänseende. När de köpte fastigheten för sju år sedan hade den genomgått en besiktning och det fanns inget som tydde på brister i brandskyddet.

Radhusägarna överklagade först beslutet till länsstyrelsen, som fastställde beslutet.

Radhusägarna överklagade även till Förvaltningsrätten i Uppsala och anförde att åtgärderna var oskäliga. De invände bland annat att radhuset hade spridningsskydd i form av brandavskiljande väggar på vindarna och att de bodde 800 meter från brandstationen.

Mot bakgrund av att radhusbränder ofta sprider sig genom vindarna gjorde förvaltningsrätten bedömningen att utredningen gav stöd för räddningstjänstens uppfattning att radhusets konstruktion var bristfällig ur brandskyddssynpunkt, varpå domstolen fastställde de tidigare besluten.

Paret överklagade ännu en gång, till Kammarrätten i Stockholm, som även den instämmer i att Den skälighetsbedömning som gjorts i fråga om brandsäkerhet och kostnader vid valet av åtgärder framstår enligt kammarrätten som väl avvägd. Räddningstjänsten har därmed haft fog för föreläggandet och radhusägarnas överklagande avslås.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Sådant kallas inom juridiken förvaltningsrätt. I vissa frågor överklagar du till Länsstyrelsen, i vissa fall finns speciella utskott eller nämnder, ibland är förvaltningsrätten första instans. Efter förvaltningsrätten kan du överklaga till Kammarrätten (som är en motvarighet till hovrätt, fast i förvaltningsmål) och till sist finns Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. HFD hette tidigare Regeringsrätten och prövar i princip bara prejudikatfrågor.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Pernilla Wahlman/TT

Nils.

Nils Ivars/Eva Clasö

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*