Bostadsrättshavare ersätts inte för värdeförsämring – föreningen vinner skadeståndstvist

En bostadsrättsförening var ansvarig för en vattenskada som gjorde att en lägenhetsförsäljning sköts upp och ägaren fick sälja till ett lägre pris. Ändå får bostadsrättshavaren inget skadestånd.

Ett förlikningsavtal hade av olika skäl ingåtts mellan en ägare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen. Enligt avtalet var bostadsrättshavaren skyldig att flytta ut och sälja lägenheten inom två månader från det att visst renoveringsarbete slutförts av föreningen.

På grund av en vattenskada kunde ägaren vid denna tidpunkt inte sälja lägenheten som planerat. Istället såldes den senare och då till ett pris som understeg den värdering som gjorts när lägenheten egentligen skulle ha sålts.

Bostadsrättsinnehavaren väckte då talan vid Stockholms tingsrätt och begärde ersättning för bland annat värdeförsämring av bostaden.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att föreningen får anses ha varit vållande till den uppkomna vattenskadan. Rätten fann heller inte något hinder för yrkad ersättning i förlikningsavtalet.

Av vittnesmål, som tingsrätten inte hade anledning att ifrågasätta, framkom däremot att föreningens renoveringsarbeten slutförts redan året innan men att bostadsrättshavaren underlåtit att flytta när avflyttningsskyldigheten inträtt. I och med det ansåg tingsrätten att han varit medvållande till den senarelagda försäljningen och därmed själv borde stå för de kostnader som förseningen orsakat. Bland annat på grund av detta ogillade tingsrätten mannens talan.

Svea hovrätt fastställer nu, efter överklagande från bostadsrättsinnehavaren, tingsrättens domslut.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning om tidpunkten för renoveringsarbetets slutförande, och konstaterar att skadan har uppstått efter att mannen varit skyldig att flytta från lägenheten. Hovrätten anger även att eftersom bostadsrättshavaren inte vid tidpunkten för skadan hade nyttjanderätt till lägenheten kan han inte få ersättning på den grunden att föreningen varit vållande till skadan.

I och med att mannen, i strid med avtalet, inte avflyttat eller sålt lägenheten anser inte heller hovrätten att han har sådana skyddsvärda intressen knutna till föreningens byggnad att han ska tillerkännas skadestånd på den grunden. Mannens talan ska därför ogillas.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En allmän princip inom skadeståndsrätten är skyldigheten att minimera sin skada. Det är någonting som är viktigt att alltid ha i bakhuvudet vid allt agerande efter en skada, även om du inte har orsakat den själv.

 

Foto: TT

Matilda Köves/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*