Bostadsrättsägare förlorar kamintvist i HD – ventilationskanal inte del av lägenheten

En segdragen tvist om huruvida ett par haft rätt att installera en braskamin i sin lägenhet har nu avgjorts i Högsta domstolen. Enligt HD hade paret inte rätt att ta upp ett hål i den skorstensstock som löper genom lägenheten och ansluta kaminen till en kanal som användes för ventilation, eftersom kanalen inte ingår i parets lägenhet utan måste ses som en del av fastigheten. Bostadsrättsägarna blir nu skyldiga att koppla bort kaminen och återställa ingreppen i skorstenen.

Parets lägenhet ligger överst i ett flerfamiljshus. Det finns en lägenhet under.

I huset fanns det redan eldstäder och tidigare hade en kakelugn varit ansluten till den aktuella kanalen. Det var efter det att kakelugnen monterades bort som kanalen kom att användas för ventilation.

Paret ansåg att kanalen ingår i deras lägenhet eftersom den inte tjänar någon annan lägenhet. De tyckte sig därför ha rätten att ansluta kaminen till kanalen, trots att bostadsrättsföreningen motsatte sig detta.

Föreningen å sin sida ansåg att kanalen ingår i huset och att den alltså inte är en del av lägenheten.

Hovrätten ansåg att installationen skett i lägenheten
Svea hovrätt gick på lägenhetsägarnas linje och ansåg att kamininstallationen hade skett i den aktuella lägenheten.

Installationen hade i och för sig varit tillståndspliktig, men domstolen ansåg samtidigt att föreningen inte hade kunnat neka tillstånd, eftersom åtgärden inte hade inneburit påtaglig skada eller olägenhet. Bostadsrättsägarna var därför inte skyldiga att koppla ifrån kaminen, enligt hovrätten.

HD: Naturligt att skorstensstock hör till fastigheten
Högsta domstolen konstaterar nu att vad som ska räknas till en bostadsrättslägenhet och vad som hör till huset i övrigt inte framgår av bostadsrättslagen.

Frågan får istället avgöras med hjälp av bland annat vad som står i föreningens stadgar. Hur ansvaret för underhåll av olika delar av huset är fördelat mellan föreningen och den enskilde bostadsrättsägaren kan ha betydelse.

I det här fallet ansvarade föreningen för underhållet av kanalen. Enligt rätten framstår det också som naturligt att en skorstensstock och de kanaler som finns i den är något som hör till huset som sådant och inte är en del av de olika lägenheterna.

Domstolen anser därför att installationen av kaminen är att betrakta som en olovlig åtgärd i bostadsrättsföreningens fasta egendom.

Utöver att återställa skorstenen ska bostadsrättsägarna nu också ersätta föreningens rättegångskostnader med sammanlagt cirka 400 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättshavare rätt att göra vissa ändringar i sin lägenhet. Bostadsrättshavaren har inte rätt att företa ändringar i någon annan del av huset. Det framgår inte av regleringen vad som ska räknas till lägenheten och vad som hör till huset i övrigt.  Detta kan regleras i föreningens stadgar. Eftersom föreningen bl.a. ansvarade för underhållet av kanalen menade HD att det skulle betraktas som sådant som inte är en del av lägenheten. Bostadsrättshavarna hade således genom att ansluta kaminen till ventilationskanalen vidtagit en olovlig åtgärd.

Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

dasha_220x220_2

Isak Bellman/Dasha Gafur

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*