Bolag vinner mot Tillväxtverket i fråga om stöd för korttidsarbete

Ett bolag beslutade om och verkställde en utdelning i oktober 2019. Bolaget ansökte sen om stöd vid korttidsarbete i april 2020. Tillväxtverket beslutade under 2021 att företaget, på grund av utdelningen, måste återbetala det utbetalda stödet. Kammarrätten har kommit fram till att Tillväxtverkets beslut var felaktigt och att bolaget inte behöver återbetala stödet. Att bolaget verkställde en utdelning under oktober 2019 utgjorde alltså inte något hinder mot stödet. 

Tillväxtverket beslutade i februari 2021 att återkräva tidigare beviljat och utbetalt preliminärt stöd vid korttidsarbete från ett företag. Som skäl uppgav Tillväxtverket att företaget hade beslutat om vinstutdelning i mars 2020. Tillväxtverket bedömde därför att företaget inte hade haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som måste ha förelegat för att ha rätt till stöd. Tillväxtverket krävde därför att företaget skulle återbetala stödet. Företaget framförde att de beslutat och verkställt utdelningen i oktober 2019. De ansåg att Tillväxtverkets beslut om återbetalning var fel och överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten ansåg att bolaget hade rätt och upphävde Tillväxtverkets beslut. Tillväxtverket överklagade till Kammarrätten.

Kammarrätten fastslog att en förutsättning för att ett bolag ska ha rätt till korttidsstöd är att bolaget ska ha haft tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om ett bolag har fattat eller verkställt ett beslut om utdelning efter att ha ansökt om godkännande eller efter det att stödperioden började är det en tydlig indikation på att företaget självt inte ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter. Om ett bolag däremot har fattat eller verkställt ett beslut om utdelning innan det ansökte om godkännande eller innan stödperioden inleddes kan bolaget ha fått ekonomiska svårigheter under tiden fram till det att ansökan gjordes eller stödperioden inleddes.

I det aktuella fallet ansökte bolaget om stöd för korttidsarbete i april 2020. Bolaget har enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-2019 beslutat om vinstutdelning i oktober 2019. Kammarrätten anser att bolaget har visat att utdelningen både beslutades och genomfördes redan i oktober 2019. Eftersom både beslutet och verkställandet var i oktober 2019 och bolaget inte ansökte om stöd förrän i april 2020 så har Tillväxtverket inte haft skäl att besluta om att återkräva tidigare utbetalt stöd.

Kammarrätten kom alltså fram till att Tillväxtverkets beslut var fel och att bolaget inte behövde betala tillbaka korttidsstödet.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*