1 april, 2021

Bolag skyldig till olovligt förförfogande för försäljning utan äganderätt

En polsk tillverkare ingick ett avtal med en firma att sälja ett lastbilschassi. Firman sålde därefter chassit till ett svenskt bolag som sålde det vidare. Efter tingsrättens prövning om vilken part som haft äganderätten till chassit dömdes det svenska bolaget till olovligt förfogande och fick betala skadestånd till tillverkaren.

Ett polsk tillverkare av lastbilschassin ingick ett avtal med en polsk firma att sälja ett lastbilschassi. Den polska firman betalade handpenning på chassit, men hade aldrig besittning till det. Besittning innebär kontroll att råda över egendomen. Ett svenskt bolag köpte chassit från den polska firman, fick den i sin besittning och sålde därefter chassit till ytterligare en person.

Tillverkaren ville att det svenska bolaget skulle betala skadestånd för att det sålt chassit utan att ha rätt att göra det. Det svenska bolaget visste, enligt tillverkaren, att den polska firman inte hade rätt att sälja chassit förrän firman hade betalat resten av pengarna. Det svenska bolaget menade istället att det trodde att den polska firman hade äganderätt till chassit och genom att köpa chassit från firman så övergick äganderätten till det svenska bolaget.

Tingsrätten bedömde att tillverkaren bevisat att avtalet med den polska firman reglerade att slutlig betalning skulle ske vid leverans. Därutöver reglerades att först vid leverans skulle äganderätten övergå till den polska firman. Tillverkaren hade därmed äganderätt till chassit när det svenska bolaget köpte chassit från den polska firman. Tingsrätten konstaterade att ett godtrosförvärv inte kunde vara aktuellt, eftersom den polska firman aldrig hade chassit i sin besittning. Av den anledningen hade aldrig heller det svenska bolaget äganderätt till chassit.

Det svenska bolaget gjorde sig skyldig till olovligt förfogande genom att sälja chassit. Trots att chassit fanns i bolagets besittning ska bolaget betala skadestånd till tillverkaren för att tillverkaren hade äganderätt. Skadeståndet motsvarar chassits värde på närmare 1.3 miljoner kronor.

____________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT