Bolag förlorar mot Skatteverket

Efter att Skatteverket påfört ett bolag skattetillägg överklagade bolaget beslutet till både förvaltningsrätten och kammarrätten, som dock anser att Skatteverket hade rätt att ta ut tillägget.

Skatteverket beslutade att ta ut skattetillägg med drygt 290 000 kronor för ett bolags pensionsavsättningar på sammanlagt 1,1 miljoner kronor. Som skäl angav Skatteverket att pensionsutfästelsen var otryggad och därmed inte avdragsgill.

Bolaget överklagade beslutet och begärde att skattetillägget skulle undanröjas. Enligt bolaget var det första gången som man hade hanterat en avsättning för så kallad direktpension och man pekade på att skattefrågan, objektivt sett, var svår.

Förvaltningsrätten ansåg dock inte att detta utgjorde skäl att helt eller delvis befria bolaget från skattetillägget och avslog därför överklagandet.

Bolaget överklagade igen till kammarrätten, som nu också går på förvaltningsrättens linje.

Kammarrätten påpekar att det framgår av årsredovisningen, som bifogats till deklarationen, att bolaget under året fusionerats med två andra bolag. Att pensionsavsättningen kostnadsförts i bolaget under räkenskapsåret och att beloppet borde ha återförts i deklarationen framgår dock inte lika tydligt i deklarationen eller årsredovisningen, enligt rätten.

Det framstår därför inte som uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta deklarationen utan särskild utredning, anser kammarrätten. Inte heller kan den omständigheten att Skatteverket hade begärt ytterligare upplysningar anses medföra att det har uppkommit något sådant utredningsansvar som har betydelse för frågan om skattetillägg ska påföras.

Underlåtenheten att återföra den icke avdragsgilla kostnaden till beskattning innebär därför att bolaget lämnat en oriktig uppgift och att det finns grund för att påföra bolaget skattetillägg.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*