Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Bolag får ut konkurrents referensuppgifter i upphandling – inga skäl för sekretess

Vid en upphandling av infartsskyltar i Skara kommun begärde ett bolag att få ut en kopia av anbudet från ett konkurrerande bolag. Handlingarna lämnades ut, men referensuppgifterna sekretessbelades enligt OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess för dessa uppgifter. Kammarrätten ändrar nu kommunens beslut.

Vid en upphandling i Skara kommun avseende infartsskyltar har ett av de deltagande bolagen begärt hos kommunen att få en kopia på ett konkurrerande bolags anbud. Kommunen lämnade över anbudshandlingarna, men avslog begäran till den del det gällde referensuppgifterna för anbudet. Enligt beslutet motiverades avslaget med hänvisning till OSL 31 kap 16 §. Denna bestämmelse anger att sekretess gäller för uppgifter som rör den enskildes affärs- eller driftsförhållanden om det finns särskild anledning att anta att den enskilde lider skada om uppgifterna lämnas ut. Kommunen ansåg i sitt beslut, med hänvisning till typen av uppgifter och den aktuella branschen, att det fanns skäl att anta att den konkurrerande bolaget skulle lida sådan skada som motiverar ett sekretessbeläggande.

Bolaget som begärt ut uppgifterna överklagade kommunens beslut till kammarrätten som nu ändrar kommunens beslut. Kammarrätten motiverade sitt beslut med att det konkurrerande bolaget visserligen hade begärt sekretess för vissa delar av sitt anbud, men inte för de i målet aktuella referensuppgifterna. Detta talade emot att uppgifterna skulle sekretessbeläggas. Kammarrätten gick även igenom de aktuella referensuppgifterna och ansåg utifrån dessa att det inte heller fanns särskild anledning att anta att bolaget skulle lida någon skada om uppgifterna lämnades ut.

Det fanns inte heller något annat som tydde för att uppgifterna skulle sekretessbeläggas. Kammarrätten beslutade därför att de aktuella referensuppgifterna skulle lämnas ut till bolaget.

__________________________________

Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*