28 november, 2018

Bolag får inte säga upp hyresavtal – hyresgäst behöver inte godta dyrare ersättningslägenhet

Om det hus där du hyr lägenhet i ska rivas eller byggas om måste hyresvärden i många fall ordna ersättningslägenheter till hyresgästerna. Men vad gäller egentligen – måste hyresgästen godta en erbjuden ersättningslägenhet och i så fall under vilka förutsättningar?

I ett nyligen avgjort fall ville ett aktiebolag genomföra en större ombyggnation. Enligt bolaget planeras ett fullständigt stambyte där golv och väggar i badrum och kök kommer att brytas upp, samtidigt som alla ytskikt och snickerier ska bytas ut.

En av hyresgästerna har dock vägrat godta den ersättningslägenhet som bolaget erbjudit och bolaget sade därför upp hyreskontraktet och hänsköt frågan om uppsägning till Hyresnämnden. Bolaget har försökt förhandla med kvinnan, och bland annat erbjudit henne ekonomisk kompensation för att hon ska flytta frivilligt, och även erbjudit henne en ersättningslägenhet. Kvinnan påstår dock att hon inte har råd att hyra ersättningslägenheten, eftersom hyran är högre.

Bolaget har inte erbjudit att kvinnan ska få flytta tillbaka till hennes lägenhet när den är renoverad då bolaget har ”lovat bort” den lägenhet kvinnan hyr i utbyte mot den lägenhet som var tänkt som ersättningslägenhet till kvinnan.

Detta var dock enligt hyresnämnden ”svårbegripligt”, särskilt eftersom kvinnan sedan tidigare klargjort att hon inte accepterar ersättningslägenheten. Eftersom kvinnan inte erbjudits en ”likvärdig lägenhet” inom fastigheten vore det oskäligt mot henne att låta hyresavtalet upphöra ansåg nämnden.

Bolaget överklagade beslutet att inte godkänna uppsägningen, men Svea hovrätt håller med nämnden. Hovrätten ifrågasätter inte att kvinnan saknar ekonomiska förutsättningar för att hyra ersättningslägenheten och har därför inte varit skyldig att godta den. Hon har heller inte erbjudits en rätt att flytta tillbaka efter renoveringen. Därför skulle det vara oskäligt att låta avtalet upphöra och bolaget får därmed inte rätt att säga upp avtalet.

 

Författare: Sophia Lindstedt, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: ÖH 4781-18

Foto: TT