Bolag ansvarig för medarbetare som körde truck utan tillstånd

En anställd hade kört truck på arbetsplatsen utan tillstånd och orsakat en olycka. Bolaget hade inte varit medveten om att den anställde inte hade tillstånd att köra truck och kunde därför inte ha förutse den anställdes “oberäkneliga agerande”.

Arbetsmiljöverket ansökte hos Förvaltningsrätten att bolaget skulle påföras en sanktionsavgift på drygt 129 000 kronor på grund av händelsen. Arbetsmiljöverket framförde att arbetsgivare har ett långtgående ansvar för att arbetsmiljöföreskrifter på arbetsplatser efterlevs och för att förebygga att arbetstagare utsätts för olyckor och att bolaget inte levt upp till detta krav.

Förvaltningsrätten konstaterade att en sanktionsavgift ska tas ut av den som driver en verksamhet där överträdelse av meddelade arbetsmiljöföreskrifter sker, även om överträdelsen inte skett av uppsåt eller skett av oaktsamhet. Krav på skriftliga tillstånd för att köra truck är en sådan arbetsmiljöföreskrift och att det inte var tillräckligt att bolaget hade vidtagit åtgärder så som att informera om att tillstånd krävs för truckkörning och att utfärda tillstånd för arbetstagare att köra truck.

Förvaltningsrätten beslutade därför att bolaget genom passivitet har låtit den anställde köra truck utan tillstånd och att då överträdelsen har lett till en sak- och personskada kunde den inte heller anses vara ringa. Förvaltningsrätten konstaterade att överträdelsen inte heller kan anses vara ursäktlig, eftersom den inte har föranletts av en situation som har inneburit ett allvarligt hot mot sak eller person och att bolaget skulle påföras sanktionsavgiften.

___________________________________

Författare: Josefine Petersen, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr:  Förvaltningsrätten i Linköping 5083-18

Foto: Björn Lindgren

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*