Bodelning jämkas – hovrätten går emot giltigt äktenskapsförord

Vid två makars separation fanns en betydande skillnad i deras förmögenhet – främst då den ena maken genom ett äktenskapsförord hade enskild egendom till ett betydande värde. Hovrätten jämkar nu bodelningen.

De båda makarna från Stockholmstrakten hade varit gifta sedan år 1997 och ansökte om skilsmässa i maj år 2008. Makarna hade i ett giltigt äktenskapsförord avtalat om att allt som parterna ägde innan äktenskapet samt förvärvade genom arv eller gåva under äktenskapet skulle förbli enskild egendom och därmed inte föremål för bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad.

Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, och giftorättsgods ska enligt huvudregeln delas i hälften mellan makarna vid en eventuell bodelning. En bodelning ska alltid ske vid äktenskapsskillnad, och på begäran när två personer väljer att avsluta ett samboförhållande.

När makarna gick skilda vägar förrättades en bodelning. I denna fick kvinnan undanta hälften av sitt giftorättsgods, då bodelningsförrättaren valde jämka äktenskapsförordet.

Mannen klandrade bodelningen vid Solna tingsrätt eftersom det enligt honom inte förelåg några skäl för jämkning. Även kvinnan hade invändningar och begärde att det skulle fastställas att jämkning av bodelningen skulle ske så att hon skulle få behålla hela sitt giftorättsgods.

Tingsrätten konstaterade att det fanns en betydande skillnad i makarnas förmögenhet. Denna skillnad bestod främst i att mannen, genom äktenskapsförordet, hade enskild egendom till ett betydande värde.

Tingsrätten konstaterade också att det var ostridigt att kvinnan under merparten av äktenskapet hade varit hemma och tagit hand om familjen, varför hon som följd av detta haft betydligt lägre inkomster än mannen. Rätten ansåg det även troligt att kvinnan bidragit till att öka värdet på de fastigheter som parterna haft genom sin vård av hemmet och utbildning i inredning.

Tingsrätten kom därför fram till att det fanns skäl att kvinnan fick undanta hälften av sitt giftorättsgods från bodelningen. Den upprättade bodelningen fastställdes därför.

Målet överklagades till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En grund för jämkning av ett äktenskapsförord kan vara att den ena maken har bidragit till att öka värdet på makarnas fastigheter.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*