17 september, 2016

Barnbarn fick inte ta över lägenheten efter att mormor gick bort

En 82-årig kvinna hyrde en fyrarumslägenhet vid Hornstull i Stockholm. Efter att kvinnan gick bort ansökte hennes dödsbo om ett tillstånd att överlåta hyresrätten till hennes barnbarn. Hovrätten beslutade sig för att neka dödsboets begäran.

Enligt jordabalkens regler har hyresgästens dödsbo rätt att ansöka om tillstånd för att överlåta hyresrätten. En sådan ansökning görs hos hyresnämnden.

Nämnden lämnar godkännande till sådana ansökningar förutsatt att överlåtelsen sker till någon som varaktigt sammanbodde med den avlidne och om hyresvärden ”skäligen kan nöja sig med förändringen.” Syftet med regeln är att exempelvis sambo som inte står på hyreskontraktet inte ska behöva mista sin bostad om dennes sambo avlider.

Den 82-åriga kvinnan gick bort i mars 2015. Fram till sin död hyrde hon en lägenhet vid Hornstull, Stockholm. Hyresvärden valde att säga upp avtalet och dödsboet hade i sin tur ansökt om tillstånd att överlåta hyresrätten till kvinnans barnbarn.

Hyresvärden invände mot dödsboets begäran. Värden anförde att kvinnan bott på ett sjukhem för dementa sedan 2004. Med det menade hyresvärden att barnbarnet inte varit ”varaktigt sammanboende” med sin mormor, vilket enligt jordabalken är en förutsättning för att ge ut ett tillstånd.

Hyresnämnden ansåg däremot att barnbarnets egna uppgifter, som fick stöd av två vittnen och skriftlig bevisning, förtjänade tilltro. Hyresnämnden gav därför dödsboet tillstånd att överlåta lägenheten till barnbarnet.

Hyresvärden valde att överklaga beslutet till hovrätten (som är nästa instans i sådana här frågor). Hovrätten gjorde en ny prövning av huruvida barnbarnet varit sammanboende med sin mormor.

Hovrätten ansåg att det endast fanns tillräckligt med bevis för att visa på att barnbarnet bott tillsammans med sin mormor i en tidigare lägenhet under perioden 2001-2004.

Från och med år 2004, det år då kvinnan fick den aktuella lägenheten, hade kvinnan haft sin nattsömn på ett sjukhem för dementa. Mormodern hade därför aldrig haft sin permanentbostad i den aktuella lägenheten och barnbarnet kunde därför inte heller ha varit varaktigt sammanboende med henne, även om han själv bodde i lägenheten.

Hovrätten valde därför att avslå dödsboets ansökan om tillstånd att överlåta hyresrätten till barnbarnet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ett dödsbo kan ansöka om tillstånd att överlåta den avlidnes hyresrätt. För ett godkännande krävs det att den överlåts till någon som varit varaktigt sammanboende med den avlidne och att hyresvärden kan nöja sig med den nya hyresgästen.
  • För att kravet på ”varaktigt sammanboende” ska vara uppfyllt ska hyresrätten överlåtas till någon som haft ett gemensamt hushåll med hyresgästen, brukat lägenheten tillsammans med denne och haft sitt egentliga hem där. Genom detta upprätthålls en klar gräns mellan en inneboende och en sammanboende.

Foto: Tomas Oneborg/TT

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se