Bankchef döms till fängelse

En 40-årig man från Stockholm som tillägnat sig totalt 6.7 miljoner kronor under sin tid som chef på nätbanken Nordnet döms till skyddstillsyn och tre månaders fängelse.

En idag 40-årig man som var anställd som chef på Nordnet Bank AB, med behörighet att förfoga över bolagets konton, åtalades för grov trolöshet mot huvudman.

Enligt åtalet skulle han vid 25 tillfällen ha tillägnat sig sammanlagt drygt 6,7 miljoner kronor. Detta genom att som användare i ett onlinebanksystem ha registrerat och signerat betalningar och sedan sett till att andra befattningshavare kontrasignerat dem.

Mannen erkände gärningarna, och anförde bland annat att han var spelmissbrukare med bakgrund i ADHD samt alkoholmissbrukare.

Tingsrätten konstaterade att erkännandet hade stöd i övrig utredning och att åtalet var styrkt.

Gällande påföljden anförde domstolen att straffvärdet uppgick till fängelse i tre år, men att i mildrande riktning talade hans missbruk och ADHD, att han skulle ha mycket svårt att få en ny anställning inom sitt kompetensområde samt det mycket höga skadeståndet. Påföljden bestämdes därför till fängelse i två år och tre månader. Mannen ålades även betala skadestånd med sammanlagt drygt 6,4 miljoner kronor.

Domen överklagades i påföljdsdelen till hovrätten, som anser att gärningarna motsvarar ett straffvärde om fängelse i två år.

Hovrätten anför också att den medicinska utredningen visar att mannens psykiska funktionsnedsättning bidragit till spelberoendet och att han på grund av det haft en till viss del nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta tillsammans med anställningssvårigheterna anser domstolen medför ett straffvärde uppgående till fängelse i ett år och sex månader.

Med anledning av bland annat att mannen har ett påtagligt vårdbehov, finner hovrätten att påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn med en särskild föreskrift om vård förenat med fängelse i tre månader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att inte dubbelbestraffa en person ska domstolen vid straffbestämningen ta hänsyn till faktorer som om den åtalade riskerar att utvisas eller förlora sitt jobb. Det är också därför bankchefen fick ett något mildare straff än vad som annat vore fallet.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*