26 juli, 2014

Bank anmärks för bristande investeringsrådgivning

Skandiabanken Aktiebolag har haft brister i sin investeringsrådgivning genom anknutna ombud, konstaterar Finansinspektionen. Banken har inte följt de regler som gäller för att ta emot provisioner och inte heller hanterat intressekonflikter på rätt sätt. Därför får banken nu en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Skandiabanken har bedrivit investeringsrådgivning genom anknutna ombud. I samband med den rådgivningen har banken, enligt myndigheten, tagit emot provisioner från tredje part som fondbolag och produktbolag – trots att detta inte har varit tillåtet eftersom banken inte har lämnat information om ersättningen till kunderna på det sätt som krävs.

Skandiabanken har, enligt Fi, även haft brister i sin hantering av intressekonflikter.

”Banken har haft ett ersättningssystem som inneburit att flera av de anknutna ombuden fått högre ersättning när de förmedlat vissa produkter. Det har lett till incitament för ombuden att rekommendera finansiella produkter som gett högre ersättningar i stället för de som är bäst för kunden”, skriver Fi i ett pressmeddelande.

Skandiabanken har inte identifierat och hanterat den intressekonflikt som därmed uppstått mellan de anknutna ombuden och kunderna, enligt Fi som nu ger Skandiabanken en anmärkning och en straffavgift på tio miljoner kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om inte Skandiabanken avhjälper sina brister riskerar de ännu värre konsekvenser och kan i värsta fall bli av med tillståndet att bedriva bankverksamhet.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se