Badrum hade brister – säljaren tvingas betala över 500.000kr

En man och en kvinna hade köpt en bostadsrätt. Köparna ansåg att bostadsrätten inte överensstämde med vad de hade avtalat om.

Köparna stämde sedan säljarna och krävde ersättning motsvarande 382 000 kronor. Köparna hävdade bland annat att lägenhetens skick inte överensstämde med vad de med fog kunnat förutsätta och att de hade rätt till prisavdrag. Enligt köparna hade en tidigare renovering av badrummet inte gjorts på ett fackmannamässigt sätt, bland annat eftersom golvbrunnar saknade brunnsmanschett samt klämring, tätskikt saknades i badrummet samt eftersom eldragningarna var felaktiga. Säljarna bestred köparnas talan.

 

Stockholms tingsrätt konstaterade att lägenheten haft de brister i badrummet som köparna påstått och att de utgjorde “fel” i köprättslig mening. Vidare fann domstolen att köparna uppfyllt sin undersökningsplikt med undantag för felet att golvbrunnen under badkaret inte varit rensbar eller besiktningsbar.
Tingsrätten ansåg dessutom att säljarna haft insikt om att det fanns stora fel i badrummet och att de handlat i strid mot tro och heder genom att inte upplysa köparna om badrummets skick samt en tidigare vattenskada. Tingsrätten biföll således käromålet. På så vis hade säljarna brustit i sin upplysningsplikt. 

 

Eftersom det rörde sig om ett tvistemål tvingades säljarna utöver ersättningen betala köparnas rättegångskostnader á 269 000 kronor. Domen överklagades till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens dom. Säljarna skulle även betala köparnas rättegångskostnader med knappt 95 000 kronor. Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står därmed fast.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Eftersom bostadsrätter är lös egendom är Köplagen den lag som tillämpas. Huvudregeln är att köparen har en långtgående undersökningsplikt, men vissa väsentliga omständigheter åligger det säljaren att upplysa köparen om (alltså en viss upplysningsplikt). Om bostadsrättens skick avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (förutsatt att undersökningsplikten är fullgjord) kan reklameras som “fel i varan” och köparen kan kräva ersättning och i vissa fall häva köpet. Huvudregeln är dock att köparen har en väldigt stark undersökningsplikt – därför är det viktigt att undersöka bostadsrätten mycket noga. Fel som hade kunnat upptäckas vid en normal undersökning kan normalt sett inte reklameras.

 

Foto: Tomas Oneborg/TT

Nils Ivars

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova.

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils

 

 

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*