Badkar ingen självklarhet – hyresgästerna förlorade

Hyresvärden skulle genomföra ett stambyte och avsåg då att renovera kök och badrum i samband med det. Befintlig inredning skulle bytas ut, bland annat skulle de nya badrummen sakna badkar. Flera hyresgäster motsatte detta och menade att renoveringen skulle leda till en standardförsämring.

En fastighetsägare i Helsingborg avsåg att göra vissa standardförbättrande åtgärder i ett hyreshus i samband med ett planerat stambyte. Det handlade bland annat om att uppdatera kök och badrum till modern standard samt att installera säkerhetsdörrar -– åtgärder som aktivt godkänts av cirka två tredjedelar av hyresgästerna.

Fem hyresgäster motsatte sig åtgärderna och ansåg bland annat att vissa åtgärder inte alls var standardförbättringar, utan att de i själva verket skulle medföra standardförsämringar. Hyresgästerna ville därför att befintlig inredning som skåputrustning och badkar skulle få vara kvar. Hyresvärden invände att den befintliga inredningen skulle brytas upp och alltså gå förlorad i samband med stambytet –- en invändning som enligt hyresnämnden normalt ska godtas.

Enligt hyresnämnden var den tilltänkta köksstandarden, liksom säkerhetsdörr, något som normalt efterfrågades av hyresgäster i allmänhet.

Angående badkar menade hyresnämnden att det inte längre kan anses vara standard i ett modernt boende. Även om vissa hyresgäster efterfrågar badkar kunde inte förlust av det ensamt leda till att tillstånd vägras, menade nämnden som lämnade tillstånd till hyresvärdens åtgärder.

Tre hyresgäster överklagade till Svea hovrätt, som är överinstans i sådana här mål. Hovrätten avslår nu överklagandet. Domstolen uttalar att värden har ett beaktansvärt intresse av att utföra åtgärderna för att göra lägenheterna moderna och funktionella. Hovrätten anser att hyresgästernas intresse av att behålla befintlig inredning inte väger tyngre än värdens intresse av att renovera.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Utgångspunkten är att hyresvärden/fastighetsägaren har rätt att bestämma över förbättringsåtgärder lägenheternas fasta inredning och liknande. Hyresgästen har dock visst inflytande gällande visst ändringsarbete. En intresseavvägning får i vissa fall göras mellan värdens intresse av att utföra åtgärden och hyresgästens intresse av att åtgärden inte utförs. Hyresnämnden och Hyresgästföreningen tillhandahåller en hel del frågor och svar kring vilka rättigheter och skyldigheter du har som hyresgäst.

 

Foto: Jurek Holzer / SvD / TT

Isak Bellman/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils

 

 

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*