Automatiskt faderskap utreds

Civilutskottet föreslår nu att riksdagen ska ge två uppdrag till regeringen; dels att granska faderskapsutredningar för ogifta par, dels att undersöka nya möjligheter kring framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga.

Den nuvarande regleringen kring faderskap medger endast en faderskapspresumtion om pappan är gift med mamman – då är den automatisk. I samboförhållanden finns däremot ingen faderskapspresumtion – istället görs en utredning om faderskapet.

Civilutskottet skriver nu att det under lång tid har riktats kritik mot utredningarna och hur de utförs. Bland annat anses de vara för krångliga och och att de kan vara ifrågasättande av ogifta par som får barn tillsammans. Därför anser nu utskottet att regeringen bör undersöka om det bör göras förändringar av faderskapsutredningarna.

Utskottet anser även att ny reglering behövs kring framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga. En framtidsfullmakt innebär att man väljer en annan person att företräda en ifall man senare i livet inte kan sköta sina affärer på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållande.

Regeringen arbetar just nu fram ett nytt lagförslag som kommer reglera dels framtidsfullmakter, och även behörighetsregler för anhöriga. Dessa regler innebär att en vuxen person som saknar förmåga att själv ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan få hjälp av anhöriga.

Civilutskottet menar att det finns ett stort behov av att lagen ändras, varför de uppmanar riksdagen att ge regeringen i uppdraga att prioritera dessa frågor och återkomma med lagförslag så snart som möjligt.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*