Att fråntas arbetsuppgifter och lönetillägg jämställs med uppsägning

Tingsrätten har bedömt att fråntagandet av gruppchefsansvar och lönetillägg är en otillåten omplacering. Omplaceringen ska jämställas med en uppsägning och personen som blev omplacerad ska ha rätt till ersättning.

En kvinna arbetade som projektledare på ett företag. Efter några år tecknade parterna ett nytt anställningsavtal där det framgick att kvinnan skulle arbeta som gruppchef med personalansvar. I avtalet ingick dessutom ett lönetillägg. Kvinnan blev därefter delvis sjukskriven under två års tid. När kvinnan återgick till arbetet hade hon förlorat lönetillägget och fick återgå till tjänsten som projektledare.

Tingsrätten uppger inledningsvis att det genom tidigare domar är klarlagt att arbetsgivare har en långtgående rätt att tilldela arbetstagare nya arbetsuppgifter; det brukar kallas att arbetstagaren omplaceras. Om omplaceringen innebär att en alltför stor förändring av arbetsuppgifterna kan dock omplaceringen vara att jämställa med ett avskedande eller en uppsägning. Sådana ändringar får arbetsgivaren inte göra annat än genom uppsägning enligt anställningsskyddslagen. Tingsrätten förklarar sen att det som bestämmer om omplaceringen är okej eller inte är om anställningen förändras i grunden. Vid den bedömningen ska man bland annat beakta om en person som tidigare har haft en arbetsledande anställning blir flyttad till en position utan sådana uppgifter.

Tingsrätten säger sedan att kvinnan i det aktuella fallet tidigare hade gruppchefsuppgifter som utgjort mellan 10 och 20 procent av hennes arbete. Att ta bort dessa arbetsuppgifter ska ses som en så pass ingripande förändring av hennes anställning att det gått utanför ramen för anställningsavtalet och att omplaceringen är att jämställa med ett avskedande eller en uppsägning. Det fanns ingen grund för att vare sig avskeda eller omplacera kvinnan. Tingsrätten kom därför fram till att omplaceringen var otillåten och att kvinnan hade rätt till ersättning.
__________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*