ARN: Bredbandskund har rätt att häva avtal med Tele2 på grund av låg hastighet

Kunden hade fått information om att hastigheten på bredbandet kunde variera beroende på var man befann sig. Tele2 kände dock till att det skulle användas i hemmet där hastigheten visade sig vara låg. Kunden har därför rätt att häva avtalet. Det anser nu Allmänna reklamationsnämnden.

Mannen hade vid ett hembesök tecknat ett avtal om bredband med Tele2 Sverige AB. Mannen upptäckte dock bland annat att hastigheten var mycket låg och vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, eftersom att han vill häva avtalet.

Tele2 motsatte sig kravet och invände att det framgick av avtalet att tjänsten var beroende av att det fanns täckning.

ARN konstaterar nu att det av avtalet framgår att det omfattar en hastighet ”upp till 80 Mbit/s”. Enligt ARN framgår det i och för sig av den information som bolaget har lämnat till kunden att abonnemangets hastighet kan variera beroende på var användaren befinner sig.

Av utredningen framgår dock att en säljare har besökt mannen i hans hem och under besöket lämnat en utfästelse som innebar att normalhastigheten för bredbandet var 60 till 70 megabit per sekund. Denna information har, med hänsyn till att den lämnades i mannens hem och att säljaren kände till att bredbandet huvudsakligen skulle användas i hemmet, inte kunnat uppfattas på annat sätt än att den angivna normalhastigheten skulle gälla i mannens hem.

Mannen har därmed enligt ARN haft rätt att förvänta sig att bredbandshastigheten i hans hem normalt sett skulle uppgå till i vart fall 60 megabit per sekund.

Eftersom det visat sig att hastigheten har varit avsevärt lägre är det enligt ARN fråga om ett fel i tjänsten. Felet får anses vara av väsentlig betydelse för mannen och han har därför rätt att häva avtalet och få tillbaka det belopp han redan har betalat.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ett uttalande från ARN är kostnadsfritt, men inte bindande. Många företag brukar dock rätta sig efter ett uttalande från ARN samt att uttalanden har stort bevisvärde i en framtida process i allmän domstol. Motsvarar inte ditt bredband vad som utlovades vid köpet kan det därför rekommenderas att du kontaktar ARN.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*