Arkitektritningar stred mot detaljplan – ej fel i tjänsten

En arkitektfirma ingick ett avtal med en kund som innebar att arkitekten skulle ta fram bygglovsritningar för att uppföra en carport. Kunden fick inte bygglov för carporten och betalade inte arkitekten på grund av fel i tjänsten. Tingsrätten prövar om arkitekten haft avrådandeskyldighet enligt konsumenttjänstlagen.

En arkitekt skulle enligt avtal utforma bygglovsritningar åt en kund avseende en carport på kundens fastighet. Enligt arkitekten garanterade han aldrig något bygglov, men kunden påstår att arkitekten sagt att bygglov var möjligt. Bygglov var dock aldrig möjligt, eftersom den tänkta carporten skulle strida mot gällande detaljplan. Kommunen avslog bygglovet och kunden betalade därför inte arkitekten.

Enligt kunden, som är en konsument, har arkitekten haft en skyldighet att avråda honom från att låta upprätta ritningarna. Detta eftersom tjänsten inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten enligt konsumenttjänstlagen 6 §. Kunden anser också att tjänsten var behäftad fel, eftersom arkitekten inte kontrollerat om gällande planbestämmelser tillät uppförande av carport.

Tingsrätten bedömer att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig, eftersom immateriella tjänster såsom arkitektuppdrag faller utanför lagens tillämpningsområde. Mot bakgrund av att arkitektuppdrag är en av de tjänster som lagen uttryckligen inte omfattar så föreligger ingen avrådandesskyldighet som konsumenten påstår. Tjänsten har inte heller varit behäftad med fel enligt tingsrätten då det inte är visat att tjänsten avvikit från avtalet eller vad kunden kunnat förvänta sig. Det är inte heller visat att arkitekten garanterat att bygglov skulle beviljas. Denna bedömning gör tingsrätten med hänsyn till att arkitekten förnekar att han garanterat bygglov, men främst för att arkitekter inte är ansvariga för bygglovsprövningar. Prövning av bygglovsbeslut sker av byggnadsnämnderna.

Mot bakgrund av att det inte funnits någon avrådandeskyldighet eller fel i tjänsten måste kunden betala arkitekten för det utförda arbetet.

____________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*