28 oktober, 2019

Argt samtal från chefen – inte ett avsked

Argt samtal från chefen av privat karaktär ansågs inte utgöra ett avsked eller kunna uppfattas som ett avsked. Chefen hade senare vidtagit åtgärder för att nå den anställde som tydde på att anställningen inte upphört.

En tillsvidareanställd snickare fick, efter kontakter med chefens sambo, ett argt telefonsamtal från chefen. Snickaren menade att chefen i arg ton hade sagt att ”det var färdigsnickrat” för hans del och att ”hit kommer du inte mer”. Snickaren uppfattade uttalandena som att han var avskedad med omedelbar verkan. Han anmälde sig som arbetslös hos arbetsförmedlingen och kontaktade sitt fackförbund om att han blivit avskedad.

Snickaren yrkade på skadestånd eftersom han ansåg att han blev avskedad utan grund, att han inte hade blivit underrättad i förväg och att det inte heller varit skriftligt. Chefen menade att samtalet var av privat karaktär, och inte att betrakta som ett avsked. Efter samtalet svarade inte snickaren när chefen ringde på nytt. Snickaren öppnade inte heller dörren när en annan anställd ringde på dörrklockan dagen efter telefonsamtalet. Chefen meddelade fackförbundet om att snickaren inte hade blivit avskedad två dagar efter samtalet.

Vad som exakt sagts under samtalet finner tingsrätten ingen klarhet i, men det är inte visat att chefen avskedat snickaren. Tingsrätten anser inte heller att snickaren haft fog att uppfatta sig som avskedad. Dels vidtog chefen åtgärder efter samtalet som tyder på att snickaren inte var avskedad, dels handlade samtalet om en händelse utanför arbetet. Konflikten skedde mellan parterna i egenskap av två vänner snarare än arbetstagare och arbetsgivare. Tingsrätten anser att snickaren haft visst ansvar själv att ta reda på det aktuella läget på arbetet.

_________________________________

Författare: Hanna Frestro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Ångermanlands tingsrätt T 1915-18

Foto: Hasse Holmberg / TT