11 juni, 2015

Fick inte jobb - hade "fel kön"

Ett livsmedelsföretag medger att det var diskriminering när en kvinnlig arbetssökande valdes bort vid en rekrytering på grund av att hon hade ”fel” kön som skapar ”kackel”. Parterna har nu ingår en förlikning och kvinnan får 75 000 kronor.

Den unga kvinnan sökte i höstas jobb på en livsmedelsbutik i Haninge söder om Stockholm.

Efter ett par veckor ringde hon upp chefen som var rekryteringsanvarig. Hon fick då beskedet att hon inte hade fått jobbet, eftersom hon enligt chefen hade ”fel kön” och ”det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer”.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, utredde ärendet och kom fram till att kvinnan sållats bort i rekryteringen genom att företaget hade utgått från stereotypa föreställningar om olika egenskaper kopplade till kön, och att det därför var fråga om diskriminering.

Parterna har nu kommit överens om en förlikning och kvinnan får i samband med det 75 000 kronor i skadestånd från företaget.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När du ska anställa får du inte diskriminera någon på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • På DO:s hemsida kan du läsa på om diskrimineringsgrunderna, göra en anmälan om du anser att du har blivit diskriminerad eller tror att du har diskriminerat någon. Du hittar sidan här >>

 

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87