Arbetsgivare får dra av personalstölder

Kammarrätten beviljar ett bolag skatteavdrag med över 100 000 kronor efter att bolaget förlorat pengar på grund av personalstölder.

Ett bensinmacksbolag yrkade att bolaget skulle medges kostnadsavdrag med drygt 100 000 kronor för taxeringsåret 2011. Avdraget avsåg svinn på spel som enligt bolaget berodde på att personal hade slagit ut spel från ATG och Svenska Spel utan att betala.

Förvaltningsrätten i Falun framhöll att avdrag måste gälla en utgift för att förvärva och bibehålla intäkter. Förluster av kontanta medel genom brott får dras av bara om det klart framgår att förutsättningarna för avdrag är uppfyllda.

Domstolen menade att det alltid finns en risk för förlust av kontanter på grund av brott vid försäljningsverksamhet. Utredningen i målet gav dock för att bolaget utsatts för stölder alternativt bedrägerier från personalen.

Förvaltningsrätten ansåg ändå att bolagets skada inte hade ett sådant samband med förvärv och bibehållande av inkomster att förlusten utgjorde en avdragsgill kostnad. Därför avslogs bolagets talan.

Kammarrätten i Sundsvall påpekar nu att försäljningen av spel utgör en stor del av bolagets omsättning. Stölderna har pågått i flera år och bolaget har försökt komma till rätta med dem genom arbetsrättsliga och polisiära åtgärder.

Kammarrätten anser därför att förlusten utgör en kostnad för intäkternas förvärvande i enlighet med inkomstskattelagen. Kammarrätten beviljar därför bolaget avdrag med yrkat belopp.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Statistik visar att antalet interna stölder ökar ju mer rörigt ett företags rutiner upplevs vara, tillfället gör tjuven. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare aktivt arbetar med att motverka detta, dels genom en dialog med de anställda om vad som är okej och inte okej samt genom tydliga rutiner och kontroller.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Sara Hovi/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*