Arbetsgivare bunden av anställds ändringar i anställningsavtal

När en anställd inte var nöjd med ett redan underskrivet anställningsavtal gjorde han ändringar i avtalet. Chefen blev informerad om ändringarna och utan några invändningar skickade han avtalet till en kollega. Det har sedan uppstått en tvist om vilket avtal som gäller sedan den anställda blivit uppsagd. Enligt tingsrätten har chefen genom sina handlingar accepterat ändringarna i anställningsavtalet.

Ett bolag tvingades till konkurs och anställda blev erbjudna en anställning hos ett annat bolag. Chefen skickade ut redan underskrivna avtal till arbetstagarna för underskrift. En anställd valde dock att göra ändringar i anställningsavtalet, eftersom han inte var nöjd med det han fick skickat till sig. Ändringarna innebar att anställningsformen och titeln ändrades, ett tillägg om tjänstepension infördes och ett villkor om konkurrensförbud togs bort. Den anställda skickade tillbaka anställningsavtalet till chefen och informerade om ändringarna. Den anställda fick med tiden även en bekräftelse om tjänstepension från banken.

Tvist uppkom efter att den anställda blivit uppsagd och parterna blev oeniga om vilket anställningsavtal som egentligen gäller. Enligt bolaget gäller det ursprungliga avtalet, eftersom chefen aldrig skrivit under det ändrade avtalet. Den anställda menar istället att det ändrade anställningsavtalet gäller, eftersom chefen inte invänt mot ändringarna.

Chefen har bekräftat att han mottagit och läst ändringarna, men inte att han skickat avtalet vidare till en kollega för löneadministration. Kollegan intygar dock att chefen skickade det ändrade avtalet till denna. Därutöver intygar kollegan också att det alltid var chefen som kontaktade banken för pensionsavsättningar.

Med bakgrund av detta bedömer tingsrätten att chefen, genom sina handlingar, har godkänt ändringarna i anställningsavtalet. Av den anledningen är det ändrade anställningsavtalet gällande mellan parterna.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*