Är julgåvan en muta?

Inför jul är det vanligt att företag arrangerar olika slags julbord eller julfester för anställda och kunder. Det förekommer också att de anställda får julgåvor. Generöst och trevligt, men det gäller att hålla koll på de juridiska riskerna.

Skattefrågor

Enligt Skatteverket är julgåvor till anställda skattefria om de inte har ett värde som överstiger 450 kronor inklusive moms. I det värdet räknas inte fraktkostnader in. Om värdet går över 450 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan.

Det måste vara en gåva omsatt i ett föremål, ett presentkort eller liknande för att det ska bli skattefritt. Om gåvan är rena pengar, postväxlar, checkar eller presentkort som kan bytas in mot pengar anses det vara en vanlig inkomst – som därmed ska tas upp som skatt.

Om arbetsgivaren ger ett presentkort på rut- eller rottjänster är detta skattefritt trots att det går att göra rot-/rut-avdrag efter att tjänsten utförts.

Huvudregeln är att julgåvor till kunder inte är avdragsgilla, såvida det inte rör sig om små reklamgåvor av billigare karaktär. Gåvan ska ha anknytning till ditt företags verksamhet eller är endast en enklare present. Gåvorna måste lämnas till ett större antal personer för att utgiften ska få dras av.

Julbord och julfester är skattefria för de anställda så länge det rör sig om intern representation. Arbetsgivaren får dra av kostnader för två personalfester per år upp till vissa belopp.

Om det hålls ett julbord för kunder är detta endast avdragsgillt om det sker i anslutning till en affärsförhandling eller liknande. Då är 90 kronor exklusive moms avdragsgillt per person.

Diskriminering

Det finns en lag som skyddar deltidsanställda och visstidsanställda mot diskriminering på arbetsplatsen. Lagens syfte är att man som deltidsanställd eller visstidsanställd ska få sämre förmåner på arbetsplatsen enbart för att man inte jobbar heltid. Lagens kärna är att deltidsanställda inte ska diskrimineras i lönesättning eller genom andra anställningsvillkor.

Att därför inte bjuda in de som jobbar deltid till en julfest eller liknande kan vara okej, men om en viss julförmån eller julbonus har tydlig koppling till anställningsvillkoren skulle det kunna hamna i konflikt med lagen, beroende på hur detta utformas. Det beror lite på huruvida det ses som en förmån utifrån anställningen eller inte.

Även om du som arbetsgivare inte bryter mot lagen ovan finns det situationer där alla anställda måste inkluderas för att en viss skatteförmån ska gälla. Så är exempelvis fallet med exempelvis friskvårdsbidrag.

Skatteverket skriver:
Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet genom enklare åtgärder eller som ges på grund av sedvänja inom den verksamhet som det är fråga om. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela personalen.

Du får inte heller tillämpa olika förmåner eller regler beroende på om en anställd är fackligt ansluten eller inte – och givetvis gäller även vanliga diskrimineringslagen, som skyddar diskriminering på grund av exempelvis kön, ålder, religion eller etnicitet.

Givetvis måste inte alla anställda behandlas lika i alla lägen – men det är värt att tänka på ovanstående så att det inte blir en diskrimineringssituation.

Se upp för mutor

I synnerhet om du arbetar i offentlig sektor eller på något vis agerar mot anställda i offentlig sektor måste du se upp så att dina julgåvor eller julbord inte blir mutbrott. Det är brottsligt både att ge och ta emot mutor. Det är dock viktigt att komma ihåg att mutbrotten även gäller helt privata sektorer.

Vad som är en muta är väldigt luddigt, vilket gör det svårt att förutse vad som är lagligt och inte. Det kritiska är att förmånen som ges ska anses vara ”otillbörlig”, vilket ungefär betyder att den ska vara orimlig utifrån personens tjänst och ställning. Detta göra att det blir en flytande gräns, som dessutom varierar mellan personer och situationer. Att en statschef bjuds på trerätters middag under ett statsbesök är närmast självklart, medan samma sak kanske inte är fallet för en biståndshandläggare.

Hos Institutet för mutor, IMM, kan du läsa mer om mutor >>

Notering: I en tidigare version av artikeln fanns en felskrivning gällande skatteplikt för julgåvor med ett värde över 450 kronor. Skatteplikten gäller från första kronan och inget annat.

Foto: Gorm Kallestad/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*