19 januari, 2015

Apoteksmonopolet är inte tillbaka

Konkurrensverket har valt att lämna ICA:s förvärv av Apotek Hjärtat utan åtgärd, vilket gör affären genomförbar.

ICA och Apotek Hjärtat bedriver båda öppenvårdsapotek. Att två sådana stora spelare på marknaden nu går ihop har av Konkurrensverket inte ansetts vara ett hämmande av konkurrensen.

Konkurrensverket har som uppgift att pröva om förvärv av företag kommer påverka konkurrensen på den fria marknaden, och motverka att monopol bildas.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En effektiv konkurrens på den fria marknaden är något som alltid eftersträvas. Därför kan vissa företagsförvärv inte genomföras, då Konkurrensverket kan anse att det skulle bli en för stor del av marknaden som kontrollernas av ett och samma företag.

 

Foto: Fredrik Persson / TT

Red Dagens Juridik/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87