16 november, 2014

Äntligen ersättning vid tågförseningar

Från och med den första januari år 2015 gäller nya regler vid förseningar och assistens inom tåg-, fartygs- och busstrafiken. 

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar innehåller regler om ersättning och information till resenärer vid förseningar. De innehåller också åtgärder som ska underlätta resor för den som har en funktionsnedsättning.

Många aktörer erbjuder redan ersättning vid förseningar. Hur mycket varierar från bolag till bolag och det är upp till dig som konsument att vara medveten och granska dessa villkor när du väljer vilket bolag du vill resa med.

Att riksdagen nu sagt ja till regeringens förslag om nya regler vid förseningar och assistens inom tåg-, fartygs- och busstrafiken innebär att EU-reglerna med svenska bestämmelser om tillsyn och sanktioner kompletteras och de befintliga reglerna ses över.

”Om resenärer inte får information enligt EU-förordningarna ska de sanktioner som finns i marknadsföringslagen användas. Nya sanktioner införs som gäller regler för biljetter och bokningar samt assistans till resenärer med funktionsnedsättning”, skriver riksdagen på den egna hemsidan.

Regeringen får utse de myndigheter som ska övervaka att reglerna följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska också utse bussterminaler där det ska finnas assistans för personer med funktionsnedsättning, uppger riksdagen.

De nya reglerna börjar gälla den första januari 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Nu kommer många aktörer att behöva ändra sina ersättningsregler. Exakt vilka regler och villkor som kommer att gälla efter årsskiftet kommer vi självklart att rapportera om på Allt om Juridik.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se