Anställd vid fondbolag – tjänstebeskattas för utdelning

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked, och beslutar att en utdelning till en anställd vid ett fondförvaltarbolag ska beskattas som ersättning för arbetsprestation i inkomstslaget tjänst.

En man skulle få en utdelning från det fondförvaltarbolag som han var anställd vid. Mannen ansökte om förhandsbesked från skattenämnden för att få fastställt om sådana utdelningar beskattas i inkomstslaget kapital.

Skatterättsnämnden konstaterade inledningsvis att belopp, som betalas ut till aktieägare i enlighet med beslut på bolagsstämma, som huvudregel betraktas som utdelning. Därefter påpekade nämnden att det finns två krav som måste vara uppfyllda för att avsteg ska kunna göras från huvudregeln. Det första kravet är att aktier av samma slag ger olika utdelning beroende på vem som äger dem, och det andra är att det finns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier.

Nämnden menade att det i det här fallet fanns en koppling mellan lönsamheten i mannens verksamhetsgren och utdelningen, men att aktierna gav samma rätt till utdelning oavsett ägare. Därmed ansåg inte Skatterättsnämnden att båda kraven var uppfyllda, och bedömde därför att utbetalningen skulle betraktas som utdelning i enlighet med huvudregeln. Utdelningen skulle alltså enligt nämnden beskattas i inkomstslaget kapital.

Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens beslut och ville att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra beslutet på så sätt att hela utdelningen eller åtminstone en del av utdelningen skulle beskattas i inkomstslaget tjänst.

HFD konstaterar på samma sätt som Skatterättsnämnden att det finns en direkt koppling mellan lönsamheten i mannens verksamhetsgren och utdelningen. Däremot menar HFD att det i praktiken kan uppstå stora skillnader i utdelning även mellan aktier av samma slag, beroende på vilken fördelningsprincip som tillämpas. Det finns därför enligt HFD skäl att göra avsteg från huvudregeln i det här fallet. Därmed gör domstolen en annan bedömning än Skatterättsnämnden, och konstaterar att den löpande utdelningen på preferensaktierna ska ses som ersättning för en arbetsprestation och beskattas i inkomstslaget tjänst.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Högsta förvaltningsdomstolen 494-19

Foto: Henrik Montgomery / TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*