19 augusti, 2014

Änka till rökare får enormt skadestånd av tobaksföretag

Ett tobaksföretag i USA har dömts att betala skadestånd på 160 miljarder kronor till en änka vars man dog i lungcancer efter många års rökning.

Dagens Nyheter, som citerar nyhetsbyrån AP, rapporterar att en kvinna i Florida tillerkänts det enorma skadeståndet från tobaksföretaget R.J. Reynolds Tobacco Co., sedan hennes man dött i lungcancer efter att ha rökt i många år.

Skadeståndet på motsvarande 160 miljarder kronor slogs fast av en jury efter en fyra veckor lång rättegång. Företaget ska utöver detta betala motsvarande 115 miljoner kronor i kompensation för utgifter.

DN uppger att kvinnans fall är ett av många, då Floridas Högsta domstol år 2006 slog fast att rökare och deras anhöriga hade rätt till en grupptalan. Den totala summan för skadestånd bestämdes till 145 miljarder dollar, vilket motsvarar knappt en biljon svenska kronor.

Enligt samma dom behöver rökare och anhöriga också bara kunna visa att rökningen varit kopplat till ett beroende och orsakat sjukdom eller död. De behöver därför inte bevisa att företaget medvetet sålt farliga produkter och dolt riskerna med rökning.

Skadeståndet som tilldömts kvinnan är det högsta i ett enskilt fall som baseras på den ursprungliga grupptalan, enligt hennes ombud Christopher Chestnut

– Juryn ville skicka ett budskap om att tobaksbolagen inte kan fortsätta att ljuga för det amerikanska folket och den amerikanska staten om beroendet och de dödliga kemikalier som finns i deras cigaretter, sade Christopher Chestnut enligt DN.

R.J. Reynolds Tobacco Co. är ett av de största tobaksföretagen i USA och tillverkar bland annat cigaretter av märket Camel. Företaget menar att skadeståndet är överdrivet och att det strider mot både delstatslag och USA:s grundlag. Jeffery Raborn, som är företagets vice vd, hävdar i ett uttalande att domen går ”långt bortom rimlighet och rättvisa”.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Någonting liknande skulle inte kunna inträffa i Sverige. Då det inte går att värdera ett liv i kronor och ören använder de flesta rättssystem tabeller för dylika ersättningar, och de svenska tabellerna är betydligt mer modesta än vad som tillämpas i Florida.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se