Andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökar

Andra AP-fondens Kvinnoindex för år 2014 visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar för första gången på tre år. Andelen kvinnor i ledningar fortsätter att öka och uppgick vid årets mätning till 18,4 procent – en ökning med drygt en procentenhet. 

Andra AP-fondens undersökning för 2014 omfattade totalt 252 stycken primär- och sekundärnoterade bolag på Stockholmsbörsen. Enligt undersökningen ökade andelen kvinnor i de så kallade Large cap-bolagens styrelser mest – från 3,9 procent 2013 till 29,1 procent 2014. De hade även högst andel kvinnor i ledningarna, drygt 19 procent.

Den största ökningen av andelen kvinnor i ledningen jämfört med föregående år uppvisar dock Small cap-bolagen, från 1,8 procentenheter till 18,3 procent.

Olika cap-storlekar det sätt som börsen sorterar bolag på. Large cap är bolag som har ett börsvärde på över en miljard kronor. Bolag med ett börsvärde på under 150 miljoner kronor kategoriseras som Small cap.

Enligt undersökningens resultat kan tydliga skillnader utläsas mellan mans- och kvinnodominerade branscher.

Branscherna Tjänste- och Konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser medan Media- och Hälsovårdsbranscherna har högst andel kvinnor i ledningarna. Råvarusektorn har enligt Andra AP-fondens undersökning fortsatt lägst andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper, även om nivåerna har ökat något under det senaste året.

Med samma förändringstakt som de senaste tio åren tar det, enligt Andra AP-fonden, 30 år innan styrelserna består av 50 procent kvinnor. Motsvarande prognos för ledningarna anger att det kommer att ta 48 år till dess att hälften av befattningarna innehas av kvinnor.

– Utvecklingen går i positiv riktning. Men det finns mycket kvar att göra för att öka tempot och bli än bättre på att ta tillvara all kompetens. Här har ägare och valberedningar ett ansvar. Vi är måna om att ta vårt och hoppas att fler väljer samma väg, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden, i en kommentar.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Fortfarande finns det fler VD:ar som heter Johan än antalet kvinnor som är VD:ar. Undersökningen visar dock att branschen är på rätt väg, även om utvecklingen går långsamt.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*