26 maj, 2014

Bötfälls för rökning trots askkoppar ombord

En 52-årig man från Karlstad som rökt en cigarett ombord på ett flygplan döms nu till 2100 kronor i böter.

En 52-årig man åtalades för brott mot luftfartslagen efter att rökt en cigarett på en flight mellan Skavsta och Rom hösten år 2012.

52-åringen uppgav att han är dålig på engelska och inte uppfattade den information om rökförbud som lämnades i samband med säkerhetsgenomgången. Inne på toaletterna fanns det även askkoppar och mannen tolkade en skylt där som att det var tillåtet att röka. Han uppgav även att han var en ovan flygresenär och att han inte hade befunnit sig på ett flygplan sedan slutet på 90-talet.

Tingsrätten avfärdar nu 52-åringens invändningar och dömer honom i enlighet med åtalet.

Domstolen konstaterar bland annat att det i Sverige sedan år 2012 är ”allmänt känt att det inte är tillåtet att röka ombord på flygplan”.

Rätten konstaterar därför att mannen olovligen har rökt ombord och att han därmed i vart fall har varit likgiltig till att inte lyda befälhavarens ordningsbestämmelser ombord.

Mannen döms nu till 30 dagsböter om sammanlagt 2 100 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En grundläggande princip inom juridiken är att okunnighet skadar. Det går inte att undgå att straffas för ett brott bara för att man är dåligt informerad. Det är upp till varje medborgare att hålla sig informerad om vad som är tillåtet eller inte – exempelvis huruvida man får röka ombord på flygplan.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se