27 februari, 2014

Allers förlorar i mål mot Skatteverket

Ingen möjlighet till retroaktiv återbetalning av mervärdesskatt i ett av de så kallade tryckerimålen.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde under gårdagen, 26 februari, ett av de så kallade tryckerimålen.

Målet har behandlat retroaktiv återbetalning av inbetald mervärdesskatt (moms). I en dom från EU-domstolen år 2010 sänktes momssatsen från 25 % till 6 % på tryckeritjänster. Tvisten har handlat om huruvida mellanskillnaden, 19 %, ska betalas tillbaka retroaktivt eller inte. Ärendet har gått från instans till instans.

Nu står det klart att mediekoncernen Allers har förlorat mot Skatteverket.

Domen har väckt blandade känslor i juristbranschen. En av de personer som har kritiserat avgörandet är Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, som i dagarna utsågs till Sveriges tredje mäktigaste akademiker enligt en undersökning som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

På sin Facebook-sida skriver Mårten Schultz att han finner följande formulering ”svårsmält utan någon form av förklaring (vilket inte finns i domen)”:

”Det finns emellertid enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte någon grund för slutsatsen att det skulle vara omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet för den felaktigt betalda mervärdesskatten. Det kan då inte heller anses uppenbart att en efterbeskattning av bolaget skulle vara oskälig.”

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt Dagens Media innebär domen att miljardbelopp ska betalas in. Detta kan innebära problem för många tryckerier som redan använt pengarna, varnar tryckeribranschen.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se