19 september, 2014

Alkobommar införs i Stockholms hamn

Nu startar ett projekt där så kallade alkobommar ska provas vid färjeterminalerna i Stockholms frihamn.

Nu startar ett projekt med automatisk alkoholkontroll av fordon som kommer med färjor till Frihamnen i Stockholm.

Det nya projektet leds av Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, i samarbete med polisen, tullen samt Kustbevakningen och ska pågå fram till årsskiftet.

Projektet innebär att alla förare som kör av färjorna vid Stockholms hamn får köra fram till en av de sex kontrollstationerna med bommar, två för tunga fordon och fyra för lätta, och blåsa i ett mätinstrument.

Om föraren har alkohol i utandningsluften tillkallas personal från polisen, tullen eller Kustbevakningen.

Den myndighet som anländer till platsen genomför då ett sållningsprov. Vid positivt sållningsprov inleds en förundersökning om rattfylleri och hanteras efter vanliga rutiner.

– Detta kan bli en besparing för oss eftersom poliser inte behöver utföra kontrollerna. Vi spar därmed polisresurser samtidigt som vi kontrollerar samtliga fordon på mycket kort tid, säger Marcus Rostedt, sektionschef för trafiksektionen i City, i ett pressmeddelande.

Ett liknande projekt har tidigare genomförts i Göteborg med ett bra resultat, enligt polisen.

MHF kommer att utvärdera om alkobommar är ett koncept som ska införas i alla Sveriges större hamnar permanent.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om projektet blir framgångsrikt kan det komma att införas alkobommar på flera andra platser i Sverige. Den som har över 0,2 i promille är enligt svensk lagstiftning rattfull. Det är därför en god idé att helt avstå alkohol om du vet att du ska köra bil inom 24 timmar, då det tar lång tid för alkoholen att helt gå ur kroppen.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se