Åklagare får större möjlighet att besluta om hemliga tvångsmedel – “buggningslagen” görs permanent

I en ny proposition lämnar regeringen lagförslag som gäller användningen av hemliga tvångsmedel. I propositionen föreslås att de tidsbegränsade lagar som tidigare förlängts nu ska bli permanenta och att åklagare ska få större befogenheter. 

Hemliga tvångsmedel utgör enligt regeringen ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig och samhällsfarlig brottslighet. De nya lagändringarna ska därför syfta till att åstadkomma en väl avvägd reglering när det gäller användandet av hemliga tvångsmedel mot sådan brottslighet, skriver regeringen.

Regeringen föreslår nu alltså att bestämmelserna i tre tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel görs permanenta. Samtidigt justeras lagarna och i vissa fall utökas möjligheterna att använda tvångsmedel ytterligare.

Regeringens förslag innebär bland annat följande.

 • Bestämmelserna i lagen om hemlig rumsavlyssning (så kallad buggning), lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (den så kallade prev-lagen) och lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott ska gälla permanent.
 • Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna meddelas för att utreda spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri, under förutsättning att det kan antas att straffet inte blir endast böter.
 • Förutsättningarna för att hemliga tvångsmedel ska få användas för att förhindra brott ska ändras. Syftet är att bättre anpassa regleringen till de behov som finns när det gäller att förhindra brott som till exempel sabotage, spioneri och terroristbrott.
 • Åklagare ska få utökade möjligheter att i de fall som bedöms som ”brådskande” meddela tillfälliga beslut om hemliga tvångsmedel. Sådana beslut av åklagare ska sedan skyndsamt överprövas av domstol.
 • Möjligheterna att använda information som kommer fram om ett annat brott än det som tillståndet gäller ska också utökas. Enligt regeringen innebär det att information som till exempel gäller en genomförd våldtäkt som fångas genom hemlig rumsavlyssning kan användas i bevissyfte.
 • Samtidigt utökas förbudet mot att avlyssna vissa samtal. Det betyder att det i större utsträckning blir förbjudet att avlyssna samtal där till exempel en präst, läkare eller psykolog deltar.
 • Möjligheten för domstol att i vissa fall fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid handläggningen ska tas bort.

Vad innebär detta i praktiken?

 • En utökad möjlighet till tvångsmedel leder förhoppningsvis till en större mängd uppklarade brott, utan att den personliga integriteten blir oproportionerligt inskränkt.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*