Domstol: Agilty är idrott

Skatteverket ville ta ut 25 % moms på en man som hyrde ut sin agilitybana. Mannen invände att agility skulle klassas som en idrott – och därför bara beskattas med 6 %. Frågan fick avgöras i domstol.

Skatteverket höjde en mans utgående mervärdesskatt (moms) från cirka 5 500 kronor till dryga 19 500 kronor.

Mannen hade nämligen redovisat 6 % moms på uthyrning av sin agilityanläggning. Han hade redovisat 6 % med hänvisning till att det rörde sig om idrottstjänster och därmed skulle beskattas lägre enligt lagen.

Skatteverket var av annan åsikt och anförde att i agility är det hunden som är i centrum, till skillnad från i exempelvis ridsport. Detta skulle motivera att agility inte skulle klassas som idrott i skatterättslig mening.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätt och yrkade att han skulle beskattas i enlighet med sina inlämnade deklarationer, alltså 6 % moms. Mannen menade att agility är fysiskt krävande för såväl förare som hund och att förarens fysiska aktivitet är fullt jämförbar med ridsport.

Förvaltningsrätten i Göteborg fick därför reda ut begreppen. Domstolen kommer i sin dom fram till att både förare och hund är aktiva och att föraren är essentiell för genomförandet – hunden klarar sig inte utan sin förare.

Vidare har agility en tydligt utformad tävlingsstruktur med olika klasser avseende hundens storlek respektive prestation, konstaterar förvaltningsrätten.

Mot bakgrund av detta anser förvaltningsrätten att agility har mer inslag av sport och idrott än av rekreation. Agility kan därför enligt domstolen betraktas som idrottslig verksamhet enligt mervärdesskattelagen. Skattesatsen blir därmed 6 % – som mannen yrkat.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ibland kan olika verksamheter beskattas olika. Skatteverket gör initialt en bedömning kring om den aktuella verksamheten verkligen går in under den angivna klassificeringen. Om du är missnöjd med Skatteverkets bedömning kan du i regel överklaga beslutet och frågan hänskjuts då till förvaltningsdomstolarna; förvaltningsrätten – kammarrätten – och högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Foto: Tien Tran/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*