7 februari, 2015

Aftonbladet får rätt till domän

Aftonbladet har fått rätt till domänen wwwaftonbladet.se i ett tvisteförfarande.

Domännamnet registrerades av ett dataföretag redan 2003. Aftonbladet, som ansåg att namnet var deras, vände sig därför till Stiftelsen för internetinfrastruktur, som avgjorde frågan i ett alternativt tvisteförfarande. Då företaget inte svarat på tvisteansökan avgjordes frågan genom ett påskyndat förfarande.

Stiftelsen konstaterade att Aftonbladet har både ett företag och ett varumärke med namnet Aftonbladet. Aftonbladet har alltså större intresse av domänen, till skillnad från dataföretaget, som man ansåg hade registrerat och använt domänen i ond tro. Detta, i kombination med att företaget i övrigt inte verkar ha något berättigat intresse av namnet, gjorde att Aftonbladet fick rätten till domänen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som ansöker om ett domän först får den. En prövning i efterhand kan dock göras. Lär mer här >>

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Jaqueline Balcer Bednarska/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87