20 oktober, 2014

Afghanska tolkar har rätt till svenskt skydd

Migrationsdomstolen har nu avgjort sju mål där de afghanska medborgare som arbetat som tolkar för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan ansökt om uppehållstillstånd men fått avslag av Migrationsverket. Domstolen återförvisar nu målen till Migrationsverket för ny prövning.

Tolkarna hävdar att det finns en hotbild mot dem efter tjänstgöringen och att de riskerar att dödas av bland andra talibansympatisörer. De hävdar att Sverige, enligt Europakonventionen, har ett ansvar för att deras mänskliga rättigheter inte kränks.

Trots detta har de tidigare fått avslag när de ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolen går nu på tolkarnas linje och drar slutsatsen att Europakonventionen kan tillämpas på fallet. Sverige har därför ett ansvar för att tolkarnas fri- och rättigheter inte kränks genom att de utsätts för övergrepp på grund av sin tjänstgöring.

Utifrån Europadomstolens praxis bedömer migrationsdomstolen att tolkarna befunnit sig inom Sveriges jurisdiktion. Sverige har haft ”effektiv kontroll” över tolkarna genom deras tjänstgöring och det säkerhetsansvar som Sverige haft fram till maj år 2014 på afghanskt territorium genom sin militära insats.

Enligt domstolen gäller detta ansvar för tolkarna även efter det att Sverige lämnat över säkerhetsansvaret till afghanska myndigheter.

Sverige kan förhindra att tolkarnas fri- och rättigheter kränks genom att bevilja uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens prövning av olika tillståndsgrunder leder fram till att Migrationsverket ska pröva tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige. Besluten innebär att målen återförvisas till Migrationsverket för en sådan prövning.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se