20 april, 2014

Affärsjurist åtalas för grova brott

En affärsjurist åtalas för flera grova ekobrott. Enligt åtalen ska juristen ha bedragit sina klienter på mångmiljonbelopp. Juristen själv nekar till brott.

Det första åtalet mot juristen, som under flera år drivit en affärsjuridisk byrå, väcktes i höstas vid Växjö tingsrätt. Åtalet avsåg grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman.

Juristen hade förordnats som likvidator åt ett bolag år 2008. Enligt åtalet ska juristen i första hand ha fört över närmare sex miljoner kronor från bolagets konto till sitt klientmedelskonto. Därefter ska han, enligt åtalet, ha fört över drygt 5,2 miljoner av beloppet till ett annat aktiebolag som han ägde för att täcka en förlust. Resterande belopp, 700 000 kronor, ska han ha fört över till sitt juridiska företag.

Enligt anmälan upptäcktes överföringarna då aktieägarna i det likviderade bolaget bad att få se kontoutdrag från bolagets bankkonto. Aktieägarna ska ha mötts av flera bortförklaringar från juristen. Beloppet betalades senare delvis tillbaka och en ny likvidator utsågs.

Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten anser att juristen missbrukat sin ansvarsfulla ställning, använt vilseledande bokföring och att aktiebolaget tillfogats en synnerligen kännbar skada. Chefsåklagaren har yrkat på fem års näringsförbud.

Juristen nekar i förhör till brott.

Det andra åtalet handlar om två fall av misstänkt grovt bedrägeri och väcktes i slutet av mars. Juristen uppgav sig enligt en klient vara företrädare för ett fastighetsbolag som gått i konkurs.

Enligt åtalet ska juristen ha vilselett klienten, ägare av ett annat fastighetsbolag i Stockholmsområdet, att år 2011 skriva under köpehandlingar för tre tomter i Stockholmstrakten samt betala en handpenning på 803 000 kronor. Den totala köpeskillingen för tomtaffärerna blev 3,5 miljoner kronor.

Enligt juristen skulle det bli en fin affär för klienten. Klienten anade oråd då han upptäckte att dennes nyss inköpta fastigheter annonserades ut för försäljning.

Den andra åtalspunkten gäller ett låneavtal på 597 500 kronor som juristen samma år ska ha förmått samma klient att skriva på för flera skogstomter i södra Sverige. Enligt anmälan skulle tomterna styckas och klienten då få tio procent av vinsten. Några pengar kom dock aldrig in.

Då klienten till sist fick tag i juristen ska denne ha erbjudit företagsobligationer med fast avkastning som ersättning i väntan på att en ny fastighetsaffär skulle dyka upp. Klienten skulle inte förlora något på detta. Mannen tackade nej, han ville bara ha igen sina pengar.

Juristen ska senare via SMS och e-post ha försäkrat att klienten skulle få tillbaka sina pengar. Så blev det inte.

Klienten och hans bror har mått mycket dåligt då juristens förehavanden ska ha fått mycket kännbara konsekvenser för deras ekonomi.

– Vi har litat helt på honom, juristen är bra på att prata, säger de i förhör.

Juristen, som förnekar brott även i denna del, säger enligt förundersökningen att hans juridikföretag gått ”i graven” på grund av brödernas ageranden och att företaget förlorat kontrakt värda sex miljoner kronor.

Idag är han delägare i ett annat juridikföretag och har rådgivningsuppdrag utomlands. Han hävdar att han känt sig påverkad av den hotfulla stämning som ska ha varit i samband med att avtal skulle skrivas i brödernas spelbutik där flera okända personer befann sig.

– Jag undertecknade tre handlingar som privatperson, mitt företag har aldrig varit part i avtalen. På grund av den situation som var kan jag inte stå för eller återge innehållet i dem.

Enligt juristen försökte han senare få till ett förlikningsavtal med bröderna och ville betala tillbaka pengarna, utan respons.

– Jag har lämnat in en stämningsansökan mot klienten och hans fastighetsbolag. Tvisten mellan oss är helt civilrättslig.

Han bestrider klientens ersättningsyrkanden.

Juristen har inte gått att nå för en kommentar.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Jurister har redovisningsskyldighet för pengar de innehar för annans räkning, varför du som klient alltid kan begära att din jurist redovisar för de ekonomiska förhållanden som berör dig.

 

Foto: TT

Lilian Andersson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se