29 maj, 2014

Advokatbyrå stämmer klient på 3,2 miljoner kr

Advokatbyrån Baker & McKenzie i Stockholm företrädde den kinesiske biltillverkaren Youngman i affären med omfinansieringen av SAAB Automobile. Merparten av arvodet har inte betalats, enligt advokatbyrån. Nu stäms därför Youngman på 3,2 miljoner kronor vid Stockholms tingsrätt.

– Vi har fått löften om betalning hur många gånger som helst, säger advokat Jonas Benecditsson på Baker&McKenzie.

Enligt Jonas Benedictsson ska biltillverkaren inte ha anfört några konkreta skäl till varför över hälften av det yrkade beloppet har uteblivit.

– Företaget har sagt pengar ska komma. Nu driver vi in våra fordringar via tingsrätten.

I övrigt hänvisar han till vad som framgår av den stämningsansökan som nu har skickats till Stockholms tingsrätt där biltillverkaren krävs på 490 043 US dollar – cirka 3,2 miljoner kronor.

Advokatbyrån ska enligt stämningsansökan ha bedrivit en omfattande juridisk rådgivning åt den Youngman i samband med omfinansieringen av Saab Automobile 2012.

Under perioden den 29 februari år 2012 – 29 november år 2013 ska Youngman totalt ha fakturerats 822 996 US dollars, det vill säga cirka 5,4 miljoner kronor.

Trots upprepade påminnelser har Youngman enligt byrån endast betalat en del av beloppet, 490 043 US dollars och cirka 3,2 miljoner kronor kvarstår alltså.

Någon bevisning åberopas inte i nuläget eftersom Baker & McKenzie anser att de angivna omständigheterna är ostridiga.

Blendow Group AB har sökt företrädare för Youngman via mejl vid flera tillfällen för en kommentar, utan framgång.

Foto: Stefan Wahlberg

Lilian Andersson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se