Advokat förlorar mot staten

Skatteverket ansåg att en advokat som var förordnad som konkursförvaltare inte borde ha ingått ett förlikningsavtal med konkursbolagets tidigare ägare. Staten stämde därför advokaten på 517 000 kronor. Hovrätten ansåg att han hade varit oaktsam och förklarade mannen skadeståndsskyldig. Högsta domstolen har nu beslutat att inte pröva ärendet.

I december år 2008 försattes ett aktiebolag i konkurs och advokaten från Skåne utsågs till konkursförvaltare. Skatteverket var en av borgenärerna i konkursen.

Advokaten kom fram till att två låneåterbetalningar på sammanlagt 1 538 000 kronor – som bolaget hade gjort till ett annat av ägarens bolag och till ägarens far – kunde bli föremål för återvinning.

Sedan advokaten krävt återvinning av betalningarna och kraven hade bestritts ingick han en förlikning med båda de så kallade “återvinningssvarandena”. Enligt förlikningsavtalet skulle de solidariskt betala 150 000 kronor till konkursboet.

Advokaten skrev i den så kallade förvaltarberättelsen att återvinningsbara transaktioner hade påträffats. Advokaten har därutöver inte lämnat någon information om återvinningsärendena till tillsynsmyndigheten eller till konkursborgenärerna. Skatteverket fick kännedom om förlikningsavtalet först när man senare fick del av utdelningsförslaget i konkursen.

Skatteverket stämde advokaten vid Lunds tingsrätt och hävdade att han hade ådragit sig skadeståndsansvar på grund av att han av oaktsamhet hade orsakat konkursboet och dess borgenärer skada genom ett för dem ofördelaktigt förlikningsavtal.

Tingsrätten ogillade dock Skatteverkets käromål och friade mannen.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som – till skillnad från tingsrätten – ansåg att “återvinningssvaranden” hade haft förmåga att betala hela beloppet och att konkursboet därför skadats av förlikningen.

Hovrätten ändrade domen och dömde advokaten att betala 520 000 kronor i skadestånd till följd av det som domstolen ansåg vara oaktsam konkursförvaltning.

Hovrätten ansåg också att advokaten hade varit oaktsam – bland annat eftersom han inte hade gjort en tillräckligt noggrann utredning av “återvinningssvarandens” betalningsförmåga och eftersom staten under alla omständigheter borde ha hörts innan förlikningen ingicks.

Advokaten dömdes därför att betala skadestånd till konkursboet på 517 000 kronor plus ränta.

Domen överklagades till Högsta domstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen visar på vilket stort ansvar advokater, och i synnerhet konkursförvaltare, har gentemot sina klienter. Var krävande vid valet av jurist och våga byt om du inte är nöjd med resultatet. För att du ska hitta en så bra juridisk rådgivare som möjligt erbjuder Allt om Juridik en tjänst som heter ”Sök rådgivare” genom vilken du enkelt och smidigt kan hitta rätt rådgivare för dig.

 

Foto: Leif R Jansson/TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*